National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 60 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 23 Baymurat Bagdaulet 11.01.2004 KRG
2 3 5 167 Kamyshanskiy Danil 19.06.2005 KRG
3 3 4 90 Shapoval Artem 01.06.2005 KRG
4 3 3 33 Zutayev Yan 13.01.2004 MNG
5 3 2 63 Tikhonov Kirill 08.01.2007 ALO
6 2 6 23 Mukanov Timur 25.09.2004 KRG
7 2 5 23 Ivanishko Valeriy 23.08.2005 KRG
8 2 4 22 Gorohov Nikita 06.06.2005 KRG
9 2 3 26 Orazkhanuly Askar 15.04.2004 KZL
10 2 2 74 Torlopov Maxim 11.07.2004 VKO
11 1 6 90 Sivtsov Vladislav 02.02.2004 KRG
12 1 5 24 Bagisov Erik 02.07.2004 KRG
13 1 4 106 Fedorenkov Dmitrii 17.02.2004 PVL
14 1 3 31 Khodzhimurat Meirzhan 03.06.2004 MNG
15 1 2 288 Uteshov Dias 29.03.2004 KRG
16 3 6 23 Kosyak Kirill 30.01.2004 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 60 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 23 Baymurat Bagdaulet 11.01.2004 KRG
2 3 5 167 Kamyshanskiy Danil 19.06.2005 KRG
3 3 4 90 Shapoval Artem 01.06.2005 KRG
4 3 3 33 Zutayev Yan 13.01.2004 MNG
5 3 2 63 Tikhonov Kirill 08.01.2007 ALO
6 2 6 23 Mukanov Timur 25.09.2004 KRG
7 2 5 23 Ivanishko Valeriy 23.08.2005 KRG
8 2 4 22 Gorohov Nikita 06.06.2005 KRG
9 2 3 26 Orazkhanuly Askar 15.04.2004 KZL
10 2 2 74 Torlopov Maxim 11.07.2004 VKO
11 1 6 90 Sivtsov Vladislav 02.02.2004 KRG
12 1 5 24 Bagisov Erik 02.07.2004 KRG
13 1 4 106 Fedorenkov Dmitrii 17.02.2004 PVL
14 1 3 31 Khodzhimurat Meirzhan 03.06.2004 MNG
15 1 2 288 Uteshov Dias 29.03.2004 KRG
16 3 6 23 Kosyak Kirill 30.01.2004 KRG