National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 60 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 23 Bagdaulet BAYMURAT 11.01.2004 KRG
2 3 5 167 Danil KAMYSHANSKIY 19.06.2005 KRG
3 3 4 90 Artem SHAPOVAL 01.06.2005 KRG
4 3 3 33 Yan ZUTAYEV 13.01.2004 MNG
5 3 2 63 Kirill TIKHONOV 08.01.2007 ALO
6 2 6 23 Timur MUKANOV 25.09.2004 KRG
7 2 5 23 Valeriy IVANISHKO 23.08.2005 KRG
8 2 4 22 Nikita GOROHOV 06.06.2005 KRG
9 2 3 26 Askar ORAZKHANULY 15.04.2004 KZL
10 2 2 74 Maxim TORLOPOV 11.07.2004 VKO
11 1 6 90 Vladislav SIVTSOV 02.02.2004 KRG
12 1 5 24 Erik BAGISOV 02.07.2004 KRG
13 1 4 106 Dmitrii FEDORENKOV 17.02.2004 PVL
14 1 3 31 Meirzhan KHODZHIMURAT 03.06.2004 MNG
15 1 2 288 Dias UTESHOV 29.03.2004 KRG
16 3 6 23 Kirill KOSYAK 30.01.2004 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 60 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 23 Bagdaulet BAYMURAT 11.01.2004 KRG
2 3 5 167 Danil KAMYSHANSKIY 19.06.2005 KRG
3 3 4 90 Artem SHAPOVAL 01.06.2005 KRG
4 3 3 33 Yan ZUTAYEV 13.01.2004 MNG
5 3 2 63 Kirill TIKHONOV 08.01.2007 ALO
6 2 6 23 Timur MUKANOV 25.09.2004 KRG
7 2 5 23 Valeriy IVANISHKO 23.08.2005 KRG
8 2 4 22 Nikita GOROHOV 06.06.2005 KRG
9 2 3 26 Askar ORAZKHANULY 15.04.2004 KZL
10 2 2 74 Maxim TORLOPOV 11.07.2004 VKO
11 1 6 90 Vladislav SIVTSOV 02.02.2004 KRG
12 1 5 24 Erik BAGISOV 02.07.2004 KRG
13 1 4 106 Dmitrii FEDORENKOV 17.02.2004 PVL
14 1 3 31 Meirzhan KHODZHIMURAT 03.06.2004 MNG
15 1 2 288 Dias UTESHOV 29.03.2004 KRG
16 3 6 23 Kirill KOSYAK 30.01.2004 KRG