National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 60 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 2 90 Evgeniya SHULGINA 20.09.2006 KRG
2 2 5 96 Aruzhan BEKKALIEVA 07.03.2006 KST
3 2 4 32 Salidat KAZOVA 23.06.2005 MNG
4 2 3 8 Valeriya OMARGALIEVA 17.01.2006 ALO
5 2 2 90 Elizaveta KROTIKOVA 22.11.2005 KRG
6 1 6 25 Sofya ABDULLAEVA 05.08.2004 KZL
7 1 5 89 Anna KOMAROVA 16.02.2004 KRG
8 1 4 39 Dariya ZADORINA 24.01.2005 SKO
9 1 3 15 Anastasia RYPAKOVA 21.09.2004 VKO
10 2 6 67 Darya DANILETS 18.09.2004 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 60 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 2 90 Evgeniya SHULGINA 20.09.2006 KRG
2 2 5 96 Aruzhan BEKKALIEVA 07.03.2006 KST
3 2 4 32 Salidat KAZOVA 23.06.2005 MNG
4 2 3 8 Valeriya OMARGALIEVA 17.01.2006 ALO
5 2 2 90 Elizaveta KROTIKOVA 22.11.2005 KRG
6 1 6 25 Sofya ABDULLAEVA 05.08.2004 KZL
7 1 5 89 Anna KOMAROVA 16.02.2004 KRG
8 1 4 39 Dariya ZADORINA 24.01.2005 SKO
9 1 3 15 Anastasia RYPAKOVA 21.09.2004 VKO
10 2 6 67 Darya DANILETS 18.09.2004 KRG