National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 2000 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 23 Lyashkevich Eva 11.10.2005 KRG
2 1 2 24 Chebotarkova Irina 11.02.2006 KRG
3 1 3 36 Yavorskaya Victoriya 30.10.2004 PVL
4 1 4 25 Mamasaidova Sabina 27.03.2006 KZL
5 1 5 34 Reznechenko Anna 17.02.2005 PVL
6 1 6 27 Shirobokova Ksenia 05.09.2004 KZL
7 1 7 23 Sergeeva Kristina 3 16.02.2004 KRG
8 1 8 42 Kuralbay Akbelek 11.07.2004 SHMK

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 2000 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 23 Lyashkevich Eva 11.10.2005 KRG
2 1 2 24 Chebotarkova Irina 11.02.2006 KRG
3 1 3 36 Yavorskaya Victoriya 30.10.2004 PVL
4 1 4 25 Mamasaidova Sabina 27.03.2006 KZL
5 1 5 34 Reznechenko Anna 17.02.2005 PVL
6 1 6 27 Shirobokova Ksenia 05.09.2004 KZL
7 1 7 23 Sergeeva Kristina 3 16.02.2004 KRG
8 1 8 42 Kuralbay Akbelek 11.07.2004 SHMK