National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 100 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 8 6 22 Abramov Kirill 05.04.2004 KRG
2 6 5 89 Druzhinin Dmitriy 27.03.2005 KRG
3 6 4 53 Bedov Vyacheslav 24.01.2005 АКМ
4 6 3 22 Kiselchak Bogdan 28.01.2004 KRG
5 6 2 75 Mishenin Danil 19.11.2004 VKO
6 6 1 9 Toleukhan Yerasyl 02.06.2005 ALO
7 5 6 23 Borodin Maksim 14.07.2004 KRG
8 5 5 24 Popov Danil 16.11.2005 KRG
9 5 4 39 Shuman Alexandr 09.01.2005 SKO
10 5 3 22 Aleskerov Islam 19.01.2004 KRG
11 5 2 126 Andreev Andrej 15.12.2005 NRST
12 6 6 39 Ivanov Vladislav 01.12.2004 SKO
13 7 1 25 Mizambay Sayat 07.11.2006 KZL
14 8 5 89 Odintsov Maksim 24.10.2004 KRG
15 8 4 46 Dujsenbek Muhamedsaid 14.01.2004 NRST
16 8 3 108 Omarbekov Adil’ 08.05.2004 PVL
17 8 2 128 Tlegenov Dauren 25.02.2004 NRST
18 8 1 34 Padalko Danil 01.01.2004 PVL
19 7 6 87 Bisenov Damir 01.04.2005 KRG
20 7 5 222 Ivanov Vladlen 16.04.2004 KRG
21 7 4 17 Kulmatov Yaroslav 09.08.2005 ZHBL
22 7 3 30 Redko Savelii 15.05.2004 KST
23 7 2 23 Osmanov Kirill 28.03.2005 KRG
24 5 1 18 Machkovskiy Vladislav 07.07.2004 ZHBL
25 4 6 90 Li Georgiy 12.12.2005 KRG
26 2 5 16 Savchenko Sergey 04.08.2004 ZHBL
27 2 4 25 Samrat Damir 20.10.2004 KZL
28 2 3 24 Maksimov Nikita 14.01.2004 KRG
29 2 2 47 Ospanov Dmitrij 12.07.2004 NRST
30 2 1 52 Sinyuk Ilya 21.05.2005 KRG
31 1 6 48 Duman Dubek 01.01.2004 NRST
32 1 5 38 Zaharov Valentin 09.04.2004 SKO
33 1 4 24 Bochanov Danil 09.06.2004 KRG
34 1 3 28 Saidaev Ruslan 31.01.2004 KST
35 1 2 141 Akhmetov Sayat 22.11.2005 KRG
36 2 6 109 Asman Daniel 01.06.2004 PVL
37 3 1 23 Aslanidi Radion 04.01.2005 KRG
38 4 5 90 Baskakov Aleksey 12.05.2005 KRG
39 4 4 38 Umerzhanov Arsen 07.07.2004 SKO
40 4 3 86 Ilin Maksim 25.06.2004 KRG
41 4 2 23 Sbitnev Ivan 26.08.2005 KRG
42 4 1 129 Kirovich Artur 14.12.2005 NRST
43 3 6 52 Malinovskyi Artem 09.02.2005 KRG
44 3 5 107 Allahverdiev Shahin 24.06.2004 PVL
45 3 4 29 Pogorov Fedor 22.02.2005 KST
46 3 3 24 Sitnikov Danil 14.01.2004 KRG
47 3 2 106 Levitskiy Zahar 27.10.2004 PVL
48 1 1 110 Chernushov Kostya 16.06.2004 PVL

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 100 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 8 6 22 Abramov Kirill 05.04.2004 KRG
2 6 5 89 Druzhinin Dmitriy 27.03.2005 KRG
3 6 4 53 Bedov Vyacheslav 24.01.2005 АКМ
4 6 3 22 Kiselchak Bogdan 28.01.2004 KRG
5 6 2 75 Mishenin Danil 19.11.2004 VKO
6 6 1 9 Toleukhan Yerasyl 02.06.2005 ALO
7 5 6 23 Borodin Maksim 14.07.2004 KRG
8 5 5 24 Popov Danil 16.11.2005 KRG
9 5 4 39 Shuman Alexandr 09.01.2005 SKO
10 5 3 22 Aleskerov Islam 19.01.2004 KRG
11 5 2 126 Andreev Andrej 15.12.2005 NRST
12 6 6 39 Ivanov Vladislav 01.12.2004 SKO
13 7 1 25 Mizambay Sayat 07.11.2006 KZL
14 8 5 89 Odintsov Maksim 24.10.2004 KRG
15 8 4 46 Dujsenbek Muhamedsaid 14.01.2004 NRST
16 8 3 108 Omarbekov Adil’ 08.05.2004 PVL
17 8 2 128 Tlegenov Dauren 25.02.2004 NRST
18 8 1 34 Padalko Danil 01.01.2004 PVL
19 7 6 87 Bisenov Damir 01.04.2005 KRG
20 7 5 222 Ivanov Vladlen 16.04.2004 KRG
21 7 4 17 Kulmatov Yaroslav 09.08.2005 ZHBL
22 7 3 30 Redko Savelii 15.05.2004 KST
23 7 2 23 Osmanov Kirill 28.03.2005 KRG
24 5 1 18 Machkovskiy Vladislav 07.07.2004 ZHBL
25 4 6 90 Li Georgiy 12.12.2005 KRG
26 2 5 16 Savchenko Sergey 04.08.2004 ZHBL
27 2 4 25 Samrat Damir 20.10.2004 KZL
28 2 3 24 Maksimov Nikita 14.01.2004 KRG
29 2 2 47 Ospanov Dmitrij 12.07.2004 NRST
30 2 1 52 Sinyuk Ilya 21.05.2005 KRG
31 1 6 48 Duman Dubek 01.01.2004 NRST
32 1 5 38 Zaharov Valentin 09.04.2004 SKO
33 1 4 24 Bochanov Danil 09.06.2004 KRG
34 1 3 28 Saidaev Ruslan 31.01.2004 KST
35 1 2 141 Akhmetov Sayat 22.11.2005 KRG
36 2 6 109 Asman Daniel 01.06.2004 PVL
37 3 1 23 Aslanidi Radion 04.01.2005 KRG
38 4 5 90 Baskakov Aleksey 12.05.2005 KRG
39 4 4 38 Umerzhanov Arsen 07.07.2004 SKO
40 4 3 86 Ilin Maksim 25.06.2004 KRG
41 4 2 23 Sbitnev Ivan 26.08.2005 KRG
42 4 1 129 Kirovich Artur 14.12.2005 NRST
43 3 6 52 Malinovskyi Artem 09.02.2005 KRG
44 3 5 107 Allahverdiev Shahin 24.06.2004 PVL
45 3 4 29 Pogorov Fedor 22.02.2005 KST
46 3 3 24 Sitnikov Danil 14.01.2004 KRG
47 3 2 106 Levitskiy Zahar 27.10.2004 PVL
48 1 1 110 Chernushov Kostya 16.06.2004 PVL