National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 100 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 12 6 89 Platonova Alena 05.11.2004 KRG
2 9 3 255 Valieva Karina 08.05.2004 KRG
3 9 2 23 Tokareva Sofiya 10.04.2004 KRG
4 9 1 34 Sadvakasova Alima 01.04.2005 PVL
5 8 6 89 Sazonova Tamara 05.02.2004 KRG
6 8 5 97 Bratysheva Daria 06.07.2004 KST
7 8 4 37 Shcherbakova Olga 09.07.2004 SKO
8 8 3 33 Akenfieva Alina 23.04.2004 MNG
9 8 2 98 Rodnova Valeriya 04.01.2005 KRG
10 8 1 34 Shokanova Zhasmin 24.07.2006 PVL
11 7 6 26 Kaliyeva Zhanel 30.08.2005 KZL
12 7 5 28 Seroshtan Anna 31.07.2005 KST
13 7 4 23 Aristova Elizaveta 09.02.2005 KRG
14 7 3 55 Alexeyenko Mariya 11.12.2004 АКМ
15 7 2 19 Tsoy Angelina 19.10.2004 KRG
16 7 1 46 Shahmanova Amina 17.02.2004 NRST
17 9 4 35 Rahimova Karina 24.04.2005 PVL
18 9 5 55 Meier Angelina 17.10.2005 KRG
19 12 5 88 Shilamentseva Polina 02.07.2004 KRG
20 12 4 87 Voytsehovskaya Alina 16.03.2005 KRG
21 12 3 106 Ermola Kristina 07.02.2005 PVL
22 12 2 241 Korneychenko Angelina 07.07.2004 KRG
23 11 6 89 Gerasimova Viktoriya 17.07.2005 KRG
24 11 5 23 Yarchuk Evelina 23.02.2004 KRG
25 11 4 27 Kan Olga 06.07.2005 KZL
26 11 3 22 Kirichenko Kamila 31.08.2004 KRG
27 11 2 89 Akhmetova Aruzhan 01.07.2005 KRG
28 10 6 71 Safonova Lydia 30.07.2005 VKO
29 10 5 2 Kozlova Ekaterina 16.02.2004 АКМ
30 10 4 110 Trofimenko Diana 01.02.2004 PVL
31 10 3 55 Ifatulina Ruslana 07.08.2005 KRG
32 10 2 90 Trofimova Angelina 04.03.2004 KRG
33 9 6 88 Isaeva Ekaterina 24.03.2004 KRG
34 6 6 89 Atamanova Anna 18.04.2004 KRG
35 6 5 52 Min’kovskaya Kristina 26.09.2005 АКМ
36 6 4 14 Benke Regina 25.05.2005 VKO
37 3 4 483 Nevenchenko Alisa 20.02.2005 KRG
38 3 3 23 Poletaeva Polina 01.01.2005 KRG
39 3 2 106 Aitbaeva Alina 11.12.2004 PVL
40 3 1 90 Lipinskaya Vasilisa 16.12.2005 KRG
41 2 6 23 Elefteriadi Elena 18.08.2004 KRG
42 2 5 51 Kononovich Anastasiya 11.06.2005 АКМ
43 2 4 38 Stolbovskaya Yekaterina 08.10.2005 SKO
44 2 3 88 Safonova Valeriya 16.04.2004 KRG
45 2 2 34 Sokolova Arina 27.09.2004 PVL
46 2 1 108 Ostapenko Veronika 08.10.2005 PVL
47 1 6 89 Karabalina Aida 18.05.2005 KRG
48 1 5 248 Obuhova Antonina 13.01.2005 KRG
49 1 4 36 Nazurbagina Adelya 01.04.2004 PVL
50 1 3 15 Bromate Valeria 25.06.2004 VKO
51 1 2 88 Dzakupova Angelina 14.11.2005 KRG
52 3 5 48 Stepanova Polina 04.11.2004 NRST
53 3 6 53 Dobarina Kristina 17.04.2005 АКМ
54 6 3 24 Fedoruk Elizaveta 04.08.2004 KRG
55 6 2 33 Taufest Alena 21.11.2004 KRG
56 6 1 22 Kikimova Asem 22.04.2005 KRG
57 5 6 46 Tokazhanova Adel 20.10.2004 NRST
58 5 5 54 Karatay Raushan 09.04.2004 АКМ
59 5 4 55 No Tat’yana 15.06.2004 АКМ
60 5 3 36 Gesler Violetta 13.05.2005 PVL
61 5 2 29 Zhalelova Alina 29.08.2006 KST
62 5 1 109 Ibragimova Tomiris 05.07.2005 PVL
63 4 6 7 Ushakova Tatyana 18.04.2004 ALO
64 4 5 89 Kayrbekova Dayana 01.09.2005 KRG
65 4 4 88 Kirsanova Kristina 12.06.2005 KRG
66 4 3 39 Popravkina Viktoriya 06.08.2004 SKO
67 4 2 96 Agapitova Angelina 09.03.2005 KST
68 4 1 23 Kudryavtseva Valeriya 30.11.2005 KRG
69 1 1 245 Miller Antonina 17.05.2004 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 100 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 12 6 89 Platonova Alena 05.11.2004 KRG
2 9 3 255 Valieva Karina 08.05.2004 KRG
3 9 2 23 Tokareva Sofiya 10.04.2004 KRG
4 9 1 34 Sadvakasova Alima 01.04.2005 PVL
5 8 6 89 Sazonova Tamara 05.02.2004 KRG
6 8 5 97 Bratysheva Daria 06.07.2004 KST
7 8 4 37 Shcherbakova Olga 09.07.2004 SKO
8 8 3 33 Akenfieva Alina 23.04.2004 MNG
9 8 2 98 Rodnova Valeriya 04.01.2005 KRG
10 8 1 34 Shokanova Zhasmin 24.07.2006 PVL
11 7 6 26 Kaliyeva Zhanel 30.08.2005 KZL
12 7 5 28 Seroshtan Anna 31.07.2005 KST
13 7 4 23 Aristova Elizaveta 09.02.2005 KRG
14 7 3 55 Alexeyenko Mariya 11.12.2004 АКМ
15 7 2 19 Tsoy Angelina 19.10.2004 KRG
16 7 1 46 Shahmanova Amina 17.02.2004 NRST
17 9 4 35 Rahimova Karina 24.04.2005 PVL
18 9 5 55 Meier Angelina 17.10.2005 KRG
19 12 5 88 Shilamentseva Polina 02.07.2004 KRG
20 12 4 87 Voytsehovskaya Alina 16.03.2005 KRG
21 12 3 106 Ermola Kristina 07.02.2005 PVL
22 12 2 241 Korneychenko Angelina 07.07.2004 KRG
23 11 6 89 Gerasimova Viktoriya 17.07.2005 KRG
24 11 5 23 Yarchuk Evelina 23.02.2004 KRG
25 11 4 27 Kan Olga 06.07.2005 KZL
26 11 3 22 Kirichenko Kamila 31.08.2004 KRG
27 11 2 89 Akhmetova Aruzhan 01.07.2005 KRG
28 10 6 71 Safonova Lydia 30.07.2005 VKO
29 10 5 2 Kozlova Ekaterina 16.02.2004 АКМ
30 10 4 110 Trofimenko Diana 01.02.2004 PVL
31 10 3 55 Ifatulina Ruslana 07.08.2005 KRG
32 10 2 90 Trofimova Angelina 04.03.2004 KRG
33 9 6 88 Isaeva Ekaterina 24.03.2004 KRG
34 6 6 89 Atamanova Anna 18.04.2004 KRG
35 6 5 52 Min’kovskaya Kristina 26.09.2005 АКМ
36 6 4 14 Benke Regina 25.05.2005 VKO
37 3 4 483 Nevenchenko Alisa 20.02.2005 KRG
38 3 3 23 Poletaeva Polina 01.01.2005 KRG
39 3 2 106 Aitbaeva Alina 11.12.2004 PVL
40 3 1 90 Lipinskaya Vasilisa 16.12.2005 KRG
41 2 6 23 Elefteriadi Elena 18.08.2004 KRG
42 2 5 51 Kononovich Anastasiya 11.06.2005 АКМ
43 2 4 38 Stolbovskaya Yekaterina 08.10.2005 SKO
44 2 3 88 Safonova Valeriya 16.04.2004 KRG
45 2 2 34 Sokolova Arina 27.09.2004 PVL
46 2 1 108 Ostapenko Veronika 08.10.2005 PVL
47 1 6 89 Karabalina Aida 18.05.2005 KRG
48 1 5 248 Obuhova Antonina 13.01.2005 KRG
49 1 4 36 Nazurbagina Adelya 01.04.2004 PVL
50 1 3 15 Bromate Valeria 25.06.2004 VKO
51 1 2 88 Dzakupova Angelina 14.11.2005 KRG
52 3 5 48 Stepanova Polina 04.11.2004 NRST
53 3 6 53 Dobarina Kristina 17.04.2005 АКМ
54 6 3 24 Fedoruk Elizaveta 04.08.2004 KRG
55 6 2 33 Taufest Alena 21.11.2004 KRG
56 6 1 22 Kikimova Asem 22.04.2005 KRG
57 5 6 46 Tokazhanova Adel 20.10.2004 NRST
58 5 5 54 Karatay Raushan 09.04.2004 АКМ
59 5 4 55 No Tat’yana 15.06.2004 АКМ
60 5 3 36 Gesler Violetta 13.05.2005 PVL
61 5 2 29 Zhalelova Alina 29.08.2006 KST
62 5 1 109 Ibragimova Tomiris 05.07.2005 PVL
63 4 6 7 Ushakova Tatyana 18.04.2004 ALO
64 4 5 89 Kayrbekova Dayana 01.09.2005 KRG
65 4 4 88 Kirsanova Kristina 12.06.2005 KRG
66 4 3 39 Popravkina Viktoriya 06.08.2004 SKO
67 4 2 96 Agapitova Angelina 09.03.2005 KST
68 4 1 23 Kudryavtseva Valeriya 30.11.2005 KRG
69 1 1 245 Miller Antonina 17.05.2004 KRG