National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 100 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 12 6 89 Alena PLATONOVA 05.11.2004 KRG
2 9 3 255 Karina VALIEVA 08.05.2004 KRG
3 9 2 23 Sofiya TOKAREVA 10.04.2004 KRG
4 9 1 34 Alima SADVAKASOVA 01.04.2005 PVL
5 8 6 89 Tamara SAZONOVA 05.02.2004 KRG
6 8 5 97 Daria BRATYSHEVA 06.07.2004 KST
7 8 4 37 Olga SHCHERBAKOVA 09.07.2004 SKO
8 8 3 33 Alina AKENFIEVA 23.04.2004 MNG
9 8 2 98 Valeriya RODNOVA 04.01.2005 KRG
10 8 1 34 Zhasmin SHOKANOVA 24.07.2006 PVL
11 7 6 26 Zhanel KALIYEVA 30.08.2005 KZL
12 7 5 28 Anna SEROSHTAN 31.07.2005 KST
13 7 4 23 Elizaveta ARISTOVA 09.02.2005 KRG
14 7 3 55 Mariya ALEXEYENKO 11.12.2004 АКМ
15 7 2 19 Angelina TSOY 19.10.2004 KRG
16 7 1 46 Amina SHAHMANOVA 17.02.2004 NRST
17 9 4 35 Karina RAHIMOVA 24.04.2005 PVL
18 9 5 55 Angelina MEIER 17.10.2005 KRG
19 12 5 88 Polina SHILAMENTSEVA 02.07.2004 KRG
20 12 4 87 Alina VOYTSEHOVSKAYA 16.03.2005 KRG
21 12 3 106 Kristina ERMOLA 07.02.2005 PVL
22 12 2 241 Angelina KORNEYCHENKO 07.07.2004 KRG
23 11 6 89 Viktoriya GERASIMOVA 17.07.2005 KRG
24 11 5 23 Evelina YARCHUK 23.02.2004 KRG
25 11 4 27 Olga KAN 06.07.2005 KZL
26 11 3 22 Kamila KIRICHENKO 31.08.2004 KRG
27 11 2 89 Aruzhan AKHMETOVA 01.07.2005 KRG
28 10 6 71 Lydia SAFONOVA 30.07.2005 VKO
29 10 5 2 Ekaterina KOZLOVA 16.02.2004 АКМ
30 10 4 110 Diana TROFIMENKO 01.02.2004 PVL
31 10 3 55 Ruslana IFATULINA 07.08.2005 KRG
32 10 2 90 Angelina TROFIMOVA 04.03.2004 KRG
33 9 6 88 Ekaterina ISAEVA 24.03.2004 KRG
34 6 6 89 Anna ATAMANOVA 18.04.2004 KRG
35 6 5 52 Kristina MIN’KOVSKAYA 26.09.2005 АКМ
36 6 4 14 Regina BENKE 25.05.2005 VKO
37 3 4 483 Alisa NEVENCHENKO 20.02.2005 KRG
38 3 3 23 Polina POLETAEVA 01.01.2005 KRG
39 3 2 106 Alina AITBAEVA 11.12.2004 PVL
40 3 1 90 Vasilisa LIPINSKAYA 16.12.2005 KRG
41 2 6 23 Elena ELEFTERIADI 18.08.2004 KRG
42 2 5 51 Anastasiya KONONOVICH 11.06.2005 АКМ
43 2 4 38 Yekaterina STOLBOVSKAYA 08.10.2005 SKO
44 2 3 88 Valeriya SAFONOVA 16.04.2004 KRG
45 2 2 34 Arina SOKOLOVA 27.09.2004 PVL
46 2 1 108 Veronika OSTAPENKO 08.10.2005 PVL
47 1 6 89 Aida KARABALINA 18.05.2005 KRG
48 1 5 248 Antonina OBUHOVA 13.01.2005 KRG
49 1 4 36 Adelya NAZURBAGINA 01.04.2004 PVL
50 1 3 15 Valeria BROMATE 25.06.2004 VKO
51 1 2 88 Angelina DZAKUPOVA 14.11.2005 KRG
52 3 5 48 Polina STEPANOVA 04.11.2004 NRST
53 3 6 53 Kristina DOBARINA 17.04.2005 АКМ
54 6 3 24 Elizaveta FEDORUK 04.08.2004 KRG
55 6 2 33 Alena TAUFEST 21.11.2004 KRG
56 6 1 22 Asem KIKIMOVA 22.04.2005 KRG
57 5 6 46 Adel TOKAZHANOVA 20.10.2004 NRST
58 5 5 54 Raushan KARATAY 09.04.2004 АКМ
59 5 4 55 Tat’yana NO 15.06.2004 АКМ
60 5 3 36 Violetta GESLER 13.05.2005 PVL
61 5 2 29 Alina ZHALELOVA 29.08.2006 KST
62 5 1 109 Tomiris IBRAGIMOVA 05.07.2005 PVL
63 4 6 7 Tatyana USHAKOVA 18.04.2004 ALO
64 4 5 89 Dayana KAYRBEKOVA 01.09.2005 KRG
65 4 4 88 Kristina KIRSANOVA 12.06.2005 KRG
66 4 3 39 Viktoriya POPRAVKINA 06.08.2004 SKO
67 4 2 96 Angelina AGAPITOVA 09.03.2005 KST
68 4 1 23 Valeriya KUDRYAVTSEVA 30.11.2005 KRG
69 1 1 245 Antonina MILLER 17.05.2004 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 100 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 12 6 89 Alena PLATONOVA 05.11.2004 KRG
2 9 3 255 Karina VALIEVA 08.05.2004 KRG
3 9 2 23 Sofiya TOKAREVA 10.04.2004 KRG
4 9 1 34 Alima SADVAKASOVA 01.04.2005 PVL
5 8 6 89 Tamara SAZONOVA 05.02.2004 KRG
6 8 5 97 Daria BRATYSHEVA 06.07.2004 KST
7 8 4 37 Olga SHCHERBAKOVA 09.07.2004 SKO
8 8 3 33 Alina AKENFIEVA 23.04.2004 MNG
9 8 2 98 Valeriya RODNOVA 04.01.2005 KRG
10 8 1 34 Zhasmin SHOKANOVA 24.07.2006 PVL
11 7 6 26 Zhanel KALIYEVA 30.08.2005 KZL
12 7 5 28 Anna SEROSHTAN 31.07.2005 KST
13 7 4 23 Elizaveta ARISTOVA 09.02.2005 KRG
14 7 3 55 Mariya ALEXEYENKO 11.12.2004 АКМ
15 7 2 19 Angelina TSOY 19.10.2004 KRG
16 7 1 46 Amina SHAHMANOVA 17.02.2004 NRST
17 9 4 35 Karina RAHIMOVA 24.04.2005 PVL
18 9 5 55 Angelina MEIER 17.10.2005 KRG
19 12 5 88 Polina SHILAMENTSEVA 02.07.2004 KRG
20 12 4 87 Alina VOYTSEHOVSKAYA 16.03.2005 KRG
21 12 3 106 Kristina ERMOLA 07.02.2005 PVL
22 12 2 241 Angelina KORNEYCHENKO 07.07.2004 KRG
23 11 6 89 Viktoriya GERASIMOVA 17.07.2005 KRG
24 11 5 23 Evelina YARCHUK 23.02.2004 KRG
25 11 4 27 Olga KAN 06.07.2005 KZL
26 11 3 22 Kamila KIRICHENKO 31.08.2004 KRG
27 11 2 89 Aruzhan AKHMETOVA 01.07.2005 KRG
28 10 6 71 Lydia SAFONOVA 30.07.2005 VKO
29 10 5 2 Ekaterina KOZLOVA 16.02.2004 АКМ
30 10 4 110 Diana TROFIMENKO 01.02.2004 PVL
31 10 3 55 Ruslana IFATULINA 07.08.2005 KRG
32 10 2 90 Angelina TROFIMOVA 04.03.2004 KRG
33 9 6 88 Ekaterina ISAEVA 24.03.2004 KRG
34 6 6 89 Anna ATAMANOVA 18.04.2004 KRG
35 6 5 52 Kristina MIN’KOVSKAYA 26.09.2005 АКМ
36 6 4 14 Regina BENKE 25.05.2005 VKO
37 3 4 483 Alisa NEVENCHENKO 20.02.2005 KRG
38 3 3 23 Polina POLETAEVA 01.01.2005 KRG
39 3 2 106 Alina AITBAEVA 11.12.2004 PVL
40 3 1 90 Vasilisa LIPINSKAYA 16.12.2005 KRG
41 2 6 23 Elena ELEFTERIADI 18.08.2004 KRG
42 2 5 51 Anastasiya KONONOVICH 11.06.2005 АКМ
43 2 4 38 Yekaterina STOLBOVSKAYA 08.10.2005 SKO
44 2 3 88 Valeriya SAFONOVA 16.04.2004 KRG
45 2 2 34 Arina SOKOLOVA 27.09.2004 PVL
46 2 1 108 Veronika OSTAPENKO 08.10.2005 PVL
47 1 6 89 Aida KARABALINA 18.05.2005 KRG
48 1 5 248 Antonina OBUHOVA 13.01.2005 KRG
49 1 4 36 Adelya NAZURBAGINA 01.04.2004 PVL
50 1 3 15 Valeria BROMATE 25.06.2004 VKO
51 1 2 88 Angelina DZAKUPOVA 14.11.2005 KRG
52 3 5 48 Polina STEPANOVA 04.11.2004 NRST
53 3 6 53 Kristina DOBARINA 17.04.2005 АКМ
54 6 3 24 Elizaveta FEDORUK 04.08.2004 KRG
55 6 2 33 Alena TAUFEST 21.11.2004 KRG
56 6 1 22 Asem KIKIMOVA 22.04.2005 KRG
57 5 6 46 Adel TOKAZHANOVA 20.10.2004 NRST
58 5 5 54 Raushan KARATAY 09.04.2004 АКМ
59 5 4 55 Tat’yana NO 15.06.2004 АКМ
60 5 3 36 Violetta GESLER 13.05.2005 PVL
61 5 2 29 Alina ZHALELOVA 29.08.2006 KST
62 5 1 109 Tomiris IBRAGIMOVA 05.07.2005 PVL
63 4 6 7 Tatyana USHAKOVA 18.04.2004 ALO
64 4 5 89 Dayana KAYRBEKOVA 01.09.2005 KRG
65 4 4 88 Kristina KIRSANOVA 12.06.2005 KRG
66 4 3 39 Viktoriya POPRAVKINA 06.08.2004 SKO
67 4 2 96 Angelina AGAPITOVA 09.03.2005 KST
68 4 1 23 Valeriya KUDRYAVTSEVA 30.11.2005 KRG
69 1 1 245 Antonina MILLER 17.05.2004 KRG