National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: Hammer Throw

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 90 Evgeniya SHULGINA 20.09.2006 KRG
2 90 Elizaveta KROTIKOVA 22.11.2005 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: Hammer Throw
Time: 17:00

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 90 Evgeniya SHULGINA 20.09.2006 KRG
2 90 Elizaveta KROTIKOVA 22.11.2005 KRG