National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: Javelin Throw

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 22 Nikita GOROHOV 06.06.2005 KRG
2 106 Dmitrii FEDORENKOV 17.02.2004 PVL
3 33 Yan ZUTAYEV 13.01.2004 MNG
4 31 Meirzhan KHODZHIMURAT 03.06.2004 MNG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: Javelin Throw
Time: 11:00

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 22 Nikita GOROHOV 06.06.2005 KRG
2 106 Dmitrii FEDORENKOV 17.02.2004 PVL
3 33 Yan ZUTAYEV 13.01.2004 MNG
4 31 Meirzhan KHODZHIMURAT 03.06.2004 MNG