National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: Long Jump

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 23 Valeriya KUDRYAVTSEVA 30.11.2005 KRG
2 23 Elena ELEFTERIADI 18.08.2004 KRG
3 22 Asem KIKIMOVA 22.04.2005 KRG
4 33 Alena TAUFEST 21.11.2004 KRG
5 89 Anna ATAMANOVA 18.04.2004 KRG
6 86 Anastasiya IVANKINA 22.11.2006 KRG
7 88 Ekaterina ISAEVA 24.03.2004 KRG
8 88 Angelina DZAKUPOVA 14.11.2005 KRG
9 37 Olga SHCHERBAKOVA 09.07.2004 SKO
10 38 Yekaterina STOLBOVSKAYA 08.10.2005 SKO
11 89 Tamara SAZONOVA 05.02.2004 KRG
12 55 Mariya ALEXEYENKO 11.12.2004 АКМ
13 248 Antonina OBUHOVA 13.01.2005 KRG
14 27 Olga KAN 06.07.2005 KZL
15 48 Polina STEPANOVA 04.11.2004 NRST
16 51 Anastasiya KONONOVICH 11.06.2005 АКМ
17 15 Valeria BROMATE 25.06.2004 VKO
18 88 Valeriya SAFONOVA 16.04.2004 KRG
19 24 Elizaveta FEDORUK 04.08.2004 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: Long Jump
Time: 09:00

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 23 Valeriya KUDRYAVTSEVA 30.11.2005 KRG
2 23 Elena ELEFTERIADI 18.08.2004 KRG
3 22 Asem KIKIMOVA 22.04.2005 KRG
4 33 Alena TAUFEST 21.11.2004 KRG
5 89 Anna ATAMANOVA 18.04.2004 KRG
6 86 Anastasiya IVANKINA 22.11.2006 KRG
7 88 Ekaterina ISAEVA 24.03.2004 KRG
8 88 Angelina DZAKUPOVA 14.11.2005 KRG
9 37 Olga SHCHERBAKOVA 09.07.2004 SKO
10 38 Yekaterina STOLBOVSKAYA 08.10.2005 SKO
11 89 Tamara SAZONOVA 05.02.2004 KRG
12 55 Mariya ALEXEYENKO 11.12.2004 АКМ
13 248 Antonina OBUHOVA 13.01.2005 KRG
14 27 Olga KAN 06.07.2005 KZL
15 48 Polina STEPANOVA 04.11.2004 NRST
16 51 Anastasiya KONONOVICH 11.06.2005 АКМ
17 15 Valeria BROMATE 25.06.2004 VKO
18 88 Valeriya SAFONOVA 16.04.2004 KRG
19 24 Elizaveta FEDORUK 04.08.2004 KRG