National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: Long Jump

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 23 Kudryavtseva Valeriya 30.11.2005 KRG
2 23 Elefteriadi Elena 18.08.2004 KRG
3 22 Kikimova Asem 22.04.2005 KRG
4 33 Taufest Alena 21.11.2004 KRG
5 89 Atamanova Anna 18.04.2004 KRG
6 86 Ivankina Anastasiya 22.11.2006 KRG
7 88 Isaeva Ekaterina 24.03.2004 KRG
8 88 Dzakupova Angelina 14.11.2005 KRG
9 37 Shcherbakova Olga 09.07.2004 SKO
10 38 Stolbovskaya Yekaterina 08.10.2005 SKO
11 89 Sazonova Tamara 05.02.2004 KRG
12 55 Alexeyenko Mariya 11.12.2004 АКМ
13 248 Obuhova Antonina 13.01.2005 KRG
14 27 Kan Olga 06.07.2005 KZL
15 48 Stepanova Polina 04.11.2004 NRST
16 51 Kononovich Anastasiya 11.06.2005 АКМ
17 15 Bromate Valeria 25.06.2004 VKO
18 88 Safonova Valeriya 16.04.2004 KRG
19 24 Fedoruk Elizaveta 04.08.2004 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: Long Jump
Time: 09:00

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 23 Kudryavtseva Valeriya 30.11.2005 KRG
2 23 Elefteriadi Elena 18.08.2004 KRG
3 22 Kikimova Asem 22.04.2005 KRG
4 33 Taufest Alena 21.11.2004 KRG
5 89 Atamanova Anna 18.04.2004 KRG
6 86 Ivankina Anastasiya 22.11.2006 KRG
7 88 Isaeva Ekaterina 24.03.2004 KRG
8 88 Dzakupova Angelina 14.11.2005 KRG
9 37 Shcherbakova Olga 09.07.2004 SKO
10 38 Stolbovskaya Yekaterina 08.10.2005 SKO
11 89 Sazonova Tamara 05.02.2004 KRG
12 55 Alexeyenko Mariya 11.12.2004 АКМ
13 248 Obuhova Antonina 13.01.2005 KRG
14 27 Kan Olga 06.07.2005 KZL
15 48 Stepanova Polina 04.11.2004 NRST
16 51 Kononovich Anastasiya 11.06.2005 АКМ
17 15 Bromate Valeria 25.06.2004 VKO
18 88 Safonova Valeriya 16.04.2004 KRG
19 24 Fedoruk Elizaveta 04.08.2004 KRG