National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 300 m H

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 2 52 Ilya SINYUK 21.05.2005 KRG
2 1 3 22 Islam ALESKEROV 19.01.2004 KRG
3 1 4 109 Daniel ASMAN 01.06.2004 PVL
4 1 5 110 Kostya CHERNUSHOV 16.06.2004 PVL
5 1 6 18 Vladislav MACHKOVSKIY 07.07.2004 ZHBL
6 2 3 23 Maksim BORODIN 14.07.2004 KRG
7 2 4 24 Danil POPOV 16.11.2005 KRG
8 2 5 87 Damir BISENOV 01.04.2005 KRG
9 2 6 9 Yerasyl TOLEUKHAN 02.06.2005 ALO

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 300 m H
Time: 12:40

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 2 52 Ilya SINYUK 21.05.2005 KRG
2 1 3 22 Islam ALESKEROV 19.01.2004 KRG
3 1 4 109 Daniel ASMAN 01.06.2004 PVL
4 1 5 110 Kostya CHERNUSHOV 16.06.2004 PVL
5 1 6 18 Vladislav MACHKOVSKIY 07.07.2004 ZHBL
6 2 3 23 Maksim BORODIN 14.07.2004 KRG
7 2 4 24 Danil POPOV 16.11.2005 KRG
8 2 5 87 Damir BISENOV 01.04.2005 KRG
9 2 6 9 Yerasyl TOLEUKHAN 02.06.2005 ALO