National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 300 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 22 Sadykov Daniil 07.03.2004 KRG
2 3 5 17 Kulmatov Yaroslav 09.08.2005 ZHBL
3 3 6 46 Dujsenbek Muhamedsaid 14.01.2004 NRST
4 4 1 34 Padalko Danil 01.01.2004 PVL
5 4 2 25 Mizambay Sayat 07.11.2006 KZL
6 4 3 16 Savchenko Sergey 04.08.2004 ZHBL
7 4 4 47 Ospanov Dmitrij 12.07.2004 NRST
8 4 5 52 Malinovskyi Artem 09.02.2005 KRG
9 4 6 90 Li Georgiy 12.12.2005 KRG
10 5 1 24 Makhmetov Alembay 08.01.2005 KRG
11 5 2 48 Duman Dubek 01.01.2004 NRST
12 5 3 28 Saidaev Ruslan 31.01.2004 KST
13 5 4 99 Remizov Artem 25.02.2005 KST
14 5 5 29 Pogorov Fedor 22.02.2005 KST
15 3 4 107 Allahverdiev Shahin 24.06.2004 PVL
16 3 3 25 Samrat Damir 20.10.2004 KZL
17 1 2 53 Bedov Vyacheslav 24.01.2005 АКМ
18 1 3 24 Sitnikov Danil 14.01.2004 KRG
19 1 4 30 Redko Savelii 15.05.2004 KST
20 1 5 106 Levitskiy Zahar 27.10.2004 PVL
21 1 6 100 Vodolazhskii Aleksandr 07.03.2004 KST
22 2 1 126 Andreev Andrej 15.12.2005 NRST
23 2 2 23 Urazimbetov Daniyar 04.05.2004 KRG
24 2 3 86 Ilin Maksim 25.06.2004 KRG
25 2 4 34 Krushinskii Roman 02.03.2004 PVL
26 2 5 53 Abylbek Sangar 29.04.2005 KRG
27 2 6 24 Bochanov Danil 09.06.2004 KRG
28 3 1 22 Bolotov Konstantin 13.01.2006 KRG
29 3 2 90 Baskakov Aleksey 12.05.2005 KRG
30 5 6 22 Karpekin Vasiliy 11.10.2005 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 300 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 22 Sadykov Daniil 07.03.2004 KRG
2 3 5 17 Kulmatov Yaroslav 09.08.2005 ZHBL
3 3 6 46 Dujsenbek Muhamedsaid 14.01.2004 NRST
4 4 1 34 Padalko Danil 01.01.2004 PVL
5 4 2 25 Mizambay Sayat 07.11.2006 KZL
6 4 3 16 Savchenko Sergey 04.08.2004 ZHBL
7 4 4 47 Ospanov Dmitrij 12.07.2004 NRST
8 4 5 52 Malinovskyi Artem 09.02.2005 KRG
9 4 6 90 Li Georgiy 12.12.2005 KRG
10 5 1 24 Makhmetov Alembay 08.01.2005 KRG
11 5 2 48 Duman Dubek 01.01.2004 NRST
12 5 3 28 Saidaev Ruslan 31.01.2004 KST
13 5 4 99 Remizov Artem 25.02.2005 KST
14 5 5 29 Pogorov Fedor 22.02.2005 KST
15 3 4 107 Allahverdiev Shahin 24.06.2004 PVL
16 3 3 25 Samrat Damir 20.10.2004 KZL
17 1 2 53 Bedov Vyacheslav 24.01.2005 АКМ
18 1 3 24 Sitnikov Danil 14.01.2004 KRG
19 1 4 30 Redko Savelii 15.05.2004 KST
20 1 5 106 Levitskiy Zahar 27.10.2004 PVL
21 1 6 100 Vodolazhskii Aleksandr 07.03.2004 KST
22 2 1 126 Andreev Andrej 15.12.2005 NRST
23 2 2 23 Urazimbetov Daniyar 04.05.2004 KRG
24 2 3 86 Ilin Maksim 25.06.2004 KRG
25 2 4 34 Krushinskii Roman 02.03.2004 PVL
26 2 5 53 Abylbek Sangar 29.04.2005 KRG
27 2 6 24 Bochanov Danil 09.06.2004 KRG
28 3 1 22 Bolotov Konstantin 13.01.2006 KRG
29 3 2 90 Baskakov Aleksey 12.05.2005 KRG
30 5 6 22 Karpekin Vasiliy 11.10.2005 KRG