National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 300 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 22 Daniil SADYKOV 07.03.2004 KRG
2 3 5 17 Yaroslav KULMATOV 09.08.2005 ZHBL
3 3 6 46 Muhamedsaid DUJSENBEK 14.01.2004 NRST
4 4 1 34 Danil PADALKO 01.01.2004 PVL
5 4 2 25 Sayat MIZAMBAY 07.11.2006 KZL
6 4 3 16 Sergey SAVCHENKO 04.08.2004 ZHBL
7 4 4 47 Dmitrij OSPANOV 12.07.2004 NRST
8 4 5 52 Artem MALINOVSKYI 09.02.2005 KRG
9 4 6 90 Georgiy LI 12.12.2005 KRG
10 5 1 24 Alembay MAKHMETOV 08.01.2005 KRG
11 5 2 48 Dubek DUMAN 01.01.2004 NRST
12 5 3 28 Ruslan SAIDAEV 31.01.2004 KST
13 5 4 99 Artem REMIZOV 25.02.2005 KST
14 5 5 29 Fedor POGOROV 22.02.2005 KST
15 3 4 107 Shahin ALLAHVERDIEV 24.06.2004 PVL
16 3 3 25 Damir SAMRAT 20.10.2004 KZL
17 1 2 53 Vyacheslav BEDOV 24.01.2005 АКМ
18 1 3 24 Danil SITNIKOV 14.01.2004 KRG
19 1 4 30 Savelii REDKO 15.05.2004 KST
20 1 5 106 Zahar LEVITSKIY 27.10.2004 PVL
21 1 6 100 Aleksandr VODOLAZHSKII 07.03.2004 KST
22 2 1 126 Andrej ANDREEV 15.12.2005 NRST
23 2 2 23 Daniyar URAZIMBETOV 04.05.2004 KRG
24 2 3 86 Maksim ILIN 25.06.2004 KRG
25 2 4 34 Roman KRUSHINSKII 02.03.2004 PVL
26 2 5 53 Sangar ABYLBEK 29.04.2005 KRG
27 2 6 24 Danil BOCHANOV 09.06.2004 KRG
28 3 1 22 Konstantin BOLOTOV 13.01.2006 KRG
29 3 2 90 Aleksey BASKAKOV 12.05.2005 KRG
30 5 6 22 Vasiliy KARPEKIN 11.10.2005 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 300 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 22 Daniil SADYKOV 07.03.2004 KRG
2 3 5 17 Yaroslav KULMATOV 09.08.2005 ZHBL
3 3 6 46 Muhamedsaid DUJSENBEK 14.01.2004 NRST
4 4 1 34 Danil PADALKO 01.01.2004 PVL
5 4 2 25 Sayat MIZAMBAY 07.11.2006 KZL
6 4 3 16 Sergey SAVCHENKO 04.08.2004 ZHBL
7 4 4 47 Dmitrij OSPANOV 12.07.2004 NRST
8 4 5 52 Artem MALINOVSKYI 09.02.2005 KRG
9 4 6 90 Georgiy LI 12.12.2005 KRG
10 5 1 24 Alembay MAKHMETOV 08.01.2005 KRG
11 5 2 48 Dubek DUMAN 01.01.2004 NRST
12 5 3 28 Ruslan SAIDAEV 31.01.2004 KST
13 5 4 99 Artem REMIZOV 25.02.2005 KST
14 5 5 29 Fedor POGOROV 22.02.2005 KST
15 3 4 107 Shahin ALLAHVERDIEV 24.06.2004 PVL
16 3 3 25 Damir SAMRAT 20.10.2004 KZL
17 1 2 53 Vyacheslav BEDOV 24.01.2005 АКМ
18 1 3 24 Danil SITNIKOV 14.01.2004 KRG
19 1 4 30 Savelii REDKO 15.05.2004 KST
20 1 5 106 Zahar LEVITSKIY 27.10.2004 PVL
21 1 6 100 Aleksandr VODOLAZHSKII 07.03.2004 KST
22 2 1 126 Andrej ANDREEV 15.12.2005 NRST
23 2 2 23 Daniyar URAZIMBETOV 04.05.2004 KRG
24 2 3 86 Maksim ILIN 25.06.2004 KRG
25 2 4 34 Roman KRUSHINSKII 02.03.2004 PVL
26 2 5 53 Sangar ABYLBEK 29.04.2005 KRG
27 2 6 24 Danil BOCHANOV 09.06.2004 KRG
28 3 1 22 Konstantin BOLOTOV 13.01.2006 KRG
29 3 2 90 Aleksey BASKAKOV 12.05.2005 KRG
30 5 6 22 Vasiliy KARPEKIN 11.10.2005 KRG