National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 300 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 98 Rodnova Valeriya 04.01.2005 KRG
2 5 5 52 Min’kovskaya Kristina 26.09.2005 АКМ
3 5 4 29 Iaufman Lina 17.02.2004 KST
4 5 3 35 Pozdnyak Valeriya 07.01.2004 PVL
5 5 2 89 Platonova Alena 05.11.2004 KRG
6 5 1 71 Safonova Lydia 30.07.2005 VKO
7 4 6 19 Tsoy Angelina 19.10.2004 KRG
8 4 5 23 Aristova Elizaveta 09.02.2005 KRG
9 4 4 55 Ifatulina Ruslana 07.08.2005 KRG
10 5 6 89 Kayrbekova Dayana 01.09.2005 KRG
11 6 2 34 Shokanova Zhasmin 24.07.2006 PVL
12 7 5 46 Tokazhanova Adel 20.10.2004 NRST
13 7 4 32 Urynbassar Medina 06.08.2005 MNG
14 7 3 35 Rahimova Karina 24.04.2005 PVL
15 7 2 34 Sadvakasova Alima 01.04.2005 PVL
16 6 6 89 Gerasimova Viktoriya 17.07.2005 KRG
17 6 5 23 Ikibaeva Ilnara 15.02.2005 KRG
18 6 4 87 Voytsehovskaya Alina 16.03.2005 KRG
19 6 3 33 Akenfieva Alina 23.04.2004 MNG
20 4 3 90 Tsvirkunova Anastasiya 09.09.2005 KRG
21 4 2 29 Zhalelova Alina 29.08.2006 KST
22 2 3 23 Shumilo Anna 30.04.2004 KRG
23 2 2 108 Ostapenko Veronika 08.10.2005 PVL
24 2 1 72 Bespalova Anastasia 22.10.2004 VKO
25 1 6 106 Aitbaeva Alina 11.12.2004 PVL
26 1 5 483 Nevenchenko Alisa 20.02.2005 KRG
27 1 4 110 Trofimenko Diana 01.02.2004 PVL
28 1 3 41 Sultan Ayzhan 05.10.2004 SHMK
29 1 2 36 Nazurbagina Adelya 01.04.2004 PVL
30 2 4 88 Kirsanova Kristina 12.06.2005 KRG
31 2 5 255 Valieva Karina 08.05.2004 KRG
32 4 1 90 Lipinskaya Vasilisa 16.12.2005 KRG
33 3 6 26 Kaliyeva Zhanel 30.08.2005 KZL
34 3 5 24 Gorbacheva Valeriya 12.04.2005 KRG
35 3 4 28 Seroshtan Anna 31.07.2005 KST
36 3 3 23 Poletaeva Polina 01.01.2005 KRG
37 3 2 109 Ibragimova Tomiris 05.07.2005 PVL
38 3 1 47 Gabdolla Zere 02.02.2005 NRST
39 2 6 96 Agapitova Angelina 09.03.2005 KST
40 7 6 53 Dobarina Kristina 17.04.2005 АКМ

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 300 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 98 Rodnova Valeriya 04.01.2005 KRG
2 5 5 52 Min’kovskaya Kristina 26.09.2005 АКМ
3 5 4 29 Iaufman Lina 17.02.2004 KST
4 5 3 35 Pozdnyak Valeriya 07.01.2004 PVL
5 5 2 89 Platonova Alena 05.11.2004 KRG
6 5 1 71 Safonova Lydia 30.07.2005 VKO
7 4 6 19 Tsoy Angelina 19.10.2004 KRG
8 4 5 23 Aristova Elizaveta 09.02.2005 KRG
9 4 4 55 Ifatulina Ruslana 07.08.2005 KRG
10 5 6 89 Kayrbekova Dayana 01.09.2005 KRG
11 6 2 34 Shokanova Zhasmin 24.07.2006 PVL
12 7 5 46 Tokazhanova Adel 20.10.2004 NRST
13 7 4 32 Urynbassar Medina 06.08.2005 MNG
14 7 3 35 Rahimova Karina 24.04.2005 PVL
15 7 2 34 Sadvakasova Alima 01.04.2005 PVL
16 6 6 89 Gerasimova Viktoriya 17.07.2005 KRG
17 6 5 23 Ikibaeva Ilnara 15.02.2005 KRG
18 6 4 87 Voytsehovskaya Alina 16.03.2005 KRG
19 6 3 33 Akenfieva Alina 23.04.2004 MNG
20 4 3 90 Tsvirkunova Anastasiya 09.09.2005 KRG
21 4 2 29 Zhalelova Alina 29.08.2006 KST
22 2 3 23 Shumilo Anna 30.04.2004 KRG
23 2 2 108 Ostapenko Veronika 08.10.2005 PVL
24 2 1 72 Bespalova Anastasia 22.10.2004 VKO
25 1 6 106 Aitbaeva Alina 11.12.2004 PVL
26 1 5 483 Nevenchenko Alisa 20.02.2005 KRG
27 1 4 110 Trofimenko Diana 01.02.2004 PVL
28 1 3 41 Sultan Ayzhan 05.10.2004 SHMK
29 1 2 36 Nazurbagina Adelya 01.04.2004 PVL
30 2 4 88 Kirsanova Kristina 12.06.2005 KRG
31 2 5 255 Valieva Karina 08.05.2004 KRG
32 4 1 90 Lipinskaya Vasilisa 16.12.2005 KRG
33 3 6 26 Kaliyeva Zhanel 30.08.2005 KZL
34 3 5 24 Gorbacheva Valeriya 12.04.2005 KRG
35 3 4 28 Seroshtan Anna 31.07.2005 KST
36 3 3 23 Poletaeva Polina 01.01.2005 KRG
37 3 2 109 Ibragimova Tomiris 05.07.2005 PVL
38 3 1 47 Gabdolla Zere 02.02.2005 NRST
39 2 6 96 Agapitova Angelina 09.03.2005 KST
40 7 6 53 Dobarina Kristina 17.04.2005 АКМ