National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 600 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 126 Sofya PLOTNIKOVA 25.07.2006 NRST
2 2 8 90 Anastasiya TSVIRKUNOVA 09.09.2005 KRG
3 2 7 27 Oksana BIKCHURINA 27.05.2004 KZL
4 2 6 35 Valeriya POZDNYAK 07.01.2004 PVL
5 2 5 30 Alina GRITSASHCHENKO 03.09.2004 KST
6 2 4 29 Natalia LABETSKAYA 14.04.2005 KST
7 2 3 32 Medina URYNBASSAR 06.08.2005 MNG
8 2 2 24 Valeriya GORBACHEVA 12.04.2005 KRG
9 2 1 88 Viktoriya SHIMPF 17.07.2004 KRG
10 1 9 90 Anastasiya SNEZHKOVSKAYA 13.01.2004 KRG
11 1 8 23 Ilnara IKIBAEVA 15.02.2005 KRG
12 1 7 72 Anastasia BESPALOVA 22.10.2004 VKO
13 1 6 26 Tomiris ABZHET 17.11.2006 KZL
14 1 5 29 Lina IAUFMAN 17.02.2004 KST
15 1 4 36 Vlada LEBEDEVA 24.02.2005 PVL
16 1 3 48 Dilyara BUSURMAN 11.10.2004 NRST
17 1 2 47 Zere GABDOLLA 02.02.2005 NRST
18 2 9 41 Ayzhan SULTAN 05.10.2004 SHMK

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 600 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 1 126 Sofya PLOTNIKOVA 25.07.2006 NRST
2 2 8 90 Anastasiya TSVIRKUNOVA 09.09.2005 KRG
3 2 7 27 Oksana BIKCHURINA 27.05.2004 KZL
4 2 6 35 Valeriya POZDNYAK 07.01.2004 PVL
5 2 5 30 Alina GRITSASHCHENKO 03.09.2004 KST
6 2 4 29 Natalia LABETSKAYA 14.04.2005 KST
7 2 3 32 Medina URYNBASSAR 06.08.2005 MNG
8 2 2 24 Valeriya GORBACHEVA 12.04.2005 KRG
9 2 1 88 Viktoriya SHIMPF 17.07.2004 KRG
10 1 9 90 Anastasiya SNEZHKOVSKAYA 13.01.2004 KRG
11 1 8 23 Ilnara IKIBAEVA 15.02.2005 KRG
12 1 7 72 Anastasia BESPALOVA 22.10.2004 VKO
13 1 6 26 Tomiris ABZHET 17.11.2006 KZL
14 1 5 29 Lina IAUFMAN 17.02.2004 KST
15 1 4 36 Vlada LEBEDEVA 24.02.2005 PVL
16 1 3 48 Dilyara BUSURMAN 11.10.2004 NRST
17 1 2 47 Zere GABDOLLA 02.02.2005 NRST
18 2 9 41 Ayzhan SULTAN 05.10.2004 SHMK