National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Summary: 1000 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 9 27 Bikchurina Oksana 27.05.2004 KZL
2 1 2 55 Murav’eva Polina 02.01.2006 АКМ
3 1 3 23 Lyashkevich Eva 11.10.2005 KRG
4 1 4 24 Chebotarkova Irina 11.02.2006 KRG
5 1 5 126 Plotnikova Sofya 25.07.2006 NRST
6 1 6 48 Busurman Dilyara 11.10.2004 NRST
7 1 7 36 Yavorskaya Victoriya 30.10.2004 PVL
8 1 8 34 Reznechenko Anna 17.02.2005 PVL
9 1 9 90 Snezhkovskaya Anastasiya 13.01.2004 KRG
10 2 1 25 Mamasaidova Sabina 27.03.2006 KZL
11 2 2 36 Lebedeva Vlada 24.02.2005 PVL
12 2 3 26 Abzhet Tomiris 17.11.2006 KZL
13 2 4 27 Shirobokova Ksenia 05.09.2004 KZL
14 2 5 30 Gritsashchenko Alina 03.09.2004 KST
15 2 6 88 Shimpf Viktoriya 17.07.2004 KRG
16 2 7 23 Sergeeva Kristina 3 16.02.2004 KRG
17 2 8 29 Labetskaya Natalia 14.04.2005 KST
18 1 1 42 Kuralbay Akbelek 11.07.2004 SHMK

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 1000 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 9 27 Bikchurina Oksana 27.05.2004 KZL
2 1 2 55 Murav’eva Polina 02.01.2006 АКМ
3 1 3 23 Lyashkevich Eva 11.10.2005 KRG
4 1 4 24 Chebotarkova Irina 11.02.2006 KRG
5 1 5 126 Plotnikova Sofya 25.07.2006 NRST
6 1 6 48 Busurman Dilyara 11.10.2004 NRST
7 1 7 36 Yavorskaya Victoriya 30.10.2004 PVL
8 1 8 34 Reznechenko Anna 17.02.2005 PVL
9 1 9 90 Snezhkovskaya Anastasiya 13.01.2004 KRG
10 2 1 25 Mamasaidova Sabina 27.03.2006 KZL
11 2 2 36 Lebedeva Vlada 24.02.2005 PVL
12 2 3 26 Abzhet Tomiris 17.11.2006 KZL
13 2 4 27 Shirobokova Ksenia 05.09.2004 KZL
14 2 5 30 Gritsashchenko Alina 03.09.2004 KST
15 2 6 88 Shimpf Viktoriya 17.07.2004 KRG
16 2 7 23 Sergeeva Kristina 3 16.02.2004 KRG
17 2 8 29 Labetskaya Natalia 14.04.2005 KST
18 1 1 42 Kuralbay Akbelek 11.07.2004 SHMK