National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)
22.01 - 24.01, 3 days
Легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Summary: 60 m H

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 4 35 Adil OMARBEKOV 08.05.2004 PVL 8.44
2 2 3 37 Vladislav IVANOV 12.01.2004 SKO 8.82
3 1 5 108 Zahar LEVICKII 27.10.2004 PVL 8.89
4 1 6 45 Sergey VDOVIN 14.08.2004 ALM 9.17
5 1 7 89 Damir BISENOV 01.04.2005 KRG 9.19
6 2 5 40 Danil SHUKIN 12.03.2005 SHMK 9.29
7 2 6 90 Danil BOCHANOV 09.06.2004 KRG 9.42
8 2 7 7 Yerasyl TOLEUHAN 02.06.2005 ALO 9.54
9 1 8 14 Yerasyl MURZAMUKHAMBETOV 19.09.2005 VKO 9.72
10 2 4 36 Konstantin CHERNYSHOV 16.06.2004 PVL 9.74
11 2 8 75 Sanzhar TLEUBERDY 05.12.2005 VKO 10.59
12 1 3 41 Anatoliy DEMIDOV 26.04.2005 SHMK 11.54

National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)

22.01 - 24.01, 3 days
Lегкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Final protocol: 60 m H
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 4 35 Adil OMARBEKOV 08.05.2004 PVL 8.44
2 2 3 37 Vladislav IVANOV 12.01.2004 SKO 8.82
3 1 5 108 Zahar LEVICKII 27.10.2004 PVL 8.89
4 1 6 45 Sergey VDOVIN 14.08.2004 ALM 9.17
5 1 7 89 Damir BISENOV 01.04.2005 KRG 9.19
6 2 5 40 Danil SHUKIN 12.03.2005 SHMK 9.29
7 2 6 90 Danil BOCHANOV 09.06.2004 KRG 9.42
8 2 7 7 Yerasyl TOLEUHAN 02.06.2005 ALO 9.54
9 1 8 14 Yerasyl MURZAMUKHAMBETOV 19.09.2005 VKO 9.72
10 2 4 36 Konstantin CHERNYSHOV 16.06.2004 PVL 9.74
11 2 8 75 Sanzhar TLEUBERDY 05.12.2005 VKO 10.59
12 1 3 41 Anatoliy DEMIDOV 26.04.2005 SHMK 11.54