National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)
22.01 - 24.01, 3 days
Легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Summary: High Jump

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 22 Kirill ABRAMOV 05.04.2004 KRG 185
2 14 Vyacheslav ALPATOV 05.05.2005 VKO 175
3 75 Sanzhar TLEUBERDY 05.12.2005 VKO 150
4 42 Ernur KASIMOV 06.01.2004 SHMK 170
5 45 Sergey VDOVIN 14.08.2004 ALM 175
6 222 Vladlen IVANOV 16.04.2004 KRG 180
7 32 Yegor OLESHKO 17.03.2003 MNG 204
8 40 Adilet MUSABEKOV 25.03.2005 SHMK 165

National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)

22.01 - 24.01, 3 days
Lегкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Final protocol: High Jump
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 22 Kirill ABRAMOV 05.04.2004 KRG 185
2 14 Vyacheslav ALPATOV 05.05.2005 VKO 175
3 75 Sanzhar TLEUBERDY 05.12.2005 VKO 150
4 42 Ernur KASIMOV 06.01.2004 SHMK 170
5 45 Sergey VDOVIN 14.08.2004 ALM 175
6 222 Vladlen IVANOV 16.04.2004 KRG 180
7 32 Yegor OLESHKO 17.03.2003 MNG 204
8 40 Adilet MUSABEKOV 25.03.2005 SHMK 165