National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)
22.01 - 24.01, 3 days
Легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Summary: Long Jump

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 15 Anastasiya RYPAKOVA 21.09.2004 VKO 6.14
2 24 Yelizavyeta FYEDORUK 04.08.2004 KRG 5.71
3 46 Polina STEPANOVA 04.11.2004 NRST 5.52
4 45 Olga OVSEKOVA 03.07.2005 ALM 5.30
5 86 Anastasiya IVANKINA 22.11.2006 KRG 5.20
6 35 Aleksandra SHMAKHEL 16.06.2005 KRG 5.15
7 43 Olga DEPERO 07.09.2004 ALM 5.04
8 44 Yelizaveta KULAKOVA 13.08.2005 ALM 4.82
9 14 Daria PAVLENKO 28.08.2006 VKO 4.63
10 86 Elizaveta KOCHETOVA 11.07.2005 KRG 4.60
11 40 Alina GLUSHINA 14.11.2004 SHMK 4.45
12 87 Anastasiya EVTEEVA 23.03.2006 KRG 4.35
13 87 Alina ZHUNAKHANOVA 23.11.2004 KRG 4.30
14 90 Mariya OVCHINNIKOVA 19.10.1998 admin

National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)

22.01 - 24.01, 3 days
Lегкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Final protocol: Long Jump
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 15 Anastasiya RYPAKOVA 21.09.2004 VKO 6.14
2 24 Yelizavyeta FYEDORUK 04.08.2004 KRG 5.71
3 46 Polina STEPANOVA 04.11.2004 NRST 5.52
4 45 Olga OVSEKOVA 03.07.2005 ALM 5.30
5 86 Anastasiya IVANKINA 22.11.2006 KRG 5.20
6 35 Aleksandra SHMAKHEL 16.06.2005 KRG 5.15
7 43 Olga DEPERO 07.09.2004 ALM 5.04
8 44 Yelizaveta KULAKOVA 13.08.2005 ALM 4.82
9 14 Daria PAVLENKO 28.08.2006 VKO 4.63
10 86 Elizaveta KOCHETOVA 11.07.2005 KRG 4.60
11 40 Alina GLUSHINA 14.11.2004 SHMK 4.45
12 87 Anastasiya EVTEEVA 23.03.2006 KRG 4.35
13 87 Alina ZHUNAKHANOVA 23.11.2004 KRG 4.30
14 90 Mariya OVCHINNIKOVA 19.10.1998 admin