National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)
22.01 - 24.01, 3 days
Легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Summary: 200 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 5 4 74 Artem SIZYKH 13.11.2005 VKO 23.77
2 1 4 73 Nikita PETYAKHIN 11.01.2005 VKO 23.83
3 4 4 13 Gleb PAVLIN 14.05.2004 VKO 23.91
4 6 6 39 Danil IGNATOV 27.06.2004 SKO 24.00
5 7 5 31 Danil LARIN 11.05.2004 MNG 24.23
6 8 4 15 Jandos JAKYPOV 01.04.2004 VKO 24.32
7 3 3 43 Matvey MIROSHNICHENKO 23.04.2004 ALM 24.39
8 2 4 13 Kiril OSTROVERKHOV 16.07.2004 VKO 24.42
9 8 5 24 Viktor SHUTIKHIN 01.03.2005 KRG 24.50
10 3 2 75 Nikita ZINOVIEV 24.03.2004 VKO 24.59
11 7 4 127 Dmitrij OSPANOV 12.07.2004 NRST 24.69
12 9 3 123 Azimkhan AZILKHANOV 07.02.2005 KRG 24.80
13 6 4 24 Islam ESENBEK 29.09.2005 KRG 24.96
14 6 5 13 Madi TOKENOV 06.06.2005 VKO 24.96
15 8 2 109 Timur ZHUKIN 04.04.2005 PVL 24.99
16 5 3 28 Ruslan SAIDAEV 30.01.2004 KST 25.02
17 3 4 22 Dmitryi DRUZHININ 27.03.2005 KRG 25.11
18 8 3 34 Rostislav BERESNEV 26.03.2005 KRG 25.16
19 4 3 72 Kanagat MANASH 17.11.2006 VKO 25.21
20 1 3 16 Mukhammadsaid MAKHMUD 24.11.2004 ZHBL 25.23
21 9 2 107 Evgeniy OLEINIK 30.05.2005 PVL 25.36
22 6 3 44 Murat OZBEKOV 07.01.2005 ALM 25.41
23 2 2 41 Maksim KONDRATYEV 08.03.2004 SHMK 25.45
24 2 3 106 Daniel ASMAN 01.06.2004 PVL 25.52
25 4 2 89 Artem MALINOVSKY 21.02.2005 KRG 25.83
26 9 4 42 Nikita VITOV 19.05.2005 SHMK 25.83
27 6 2 35 Samir KASKIRBAY 26.12.2005 PVL 25.93
28 3 1 29 Fedor POGOROV 22.02.2005 KST 26.02
29 1 1 107 Yaroslav FATIHOV 01.01.2006 PVL 26.17
30 1 2 32 Sergei ZIYAYEV 08.08.2004 MNG 26.27
31 2 1 7 Yerasyl TOLEUHAN 02.06.2005 ALO 26.50
32 7 3 90 Georgiy LI 12.12.2005 KRG 26.50
33 4 1 91 Vladimir BERNYAN 05.04.2005 KZL 26.53
34 7 1 14 Yerasyl MURZAMUKHAMBETOV 19.09.2005 VKO 26.81
35 7 2 34 Sergey URCHUKOV 14.05.2005 PVL 26.85
36 5 1 93 Didar ABILAZIM 16.11.2005 KZL 27.08
37 6 1 92 Nikita SERGIENKO 05.12.2005 KZL 27.28
38 5 2 32 Danil EVSTIGNEEV 19.06.2004 MNG 27.76
39 8 1 74 Amir SHAMSUTDINOV 25.12.2006 VKO 28.45
40 9 1 75 Ruslan SUILEMENOV 27.04.2004 VKO 28.67
2 5 24 Danil SITNIKOV 13.01.2004 KRG DNS
4 5 128 Dubek DUMAN 01.01.2004 NRST DNS
5 5 71 Vladislav CHENYKAYEV 26.10.2005 VKO DNS
44 10 1 72 Danil SOKOLOV 13.01.2000 VKO 23.88
1 5 73 Andrey IGNATIKOV 28.05.2003 VKO DNS

National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)

22.01 - 24.01, 3 days
Lегкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Final protocol: 200 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 5 4 74 Artem SIZYKH 13.11.2005 VKO 23.77
2 1 4 73 Nikita PETYAKHIN 11.01.2005 VKO 23.83
3 4 4 13 Gleb PAVLIN 14.05.2004 VKO 23.91
4 6 6 39 Danil IGNATOV 27.06.2004 SKO 24.00
5 7 5 31 Danil LARIN 11.05.2004 MNG 24.23
6 8 4 15 Jandos JAKYPOV 01.04.2004 VKO 24.32
7 3 3 43 Matvey MIROSHNICHENKO 23.04.2004 ALM 24.39
8 2 4 13 Kiril OSTROVERKHOV 16.07.2004 VKO 24.42
9 8 5 24 Viktor SHUTIKHIN 01.03.2005 KRG 24.50
10 3 2 75 Nikita ZINOVIEV 24.03.2004 VKO 24.59
11 7 4 127 Dmitrij OSPANOV 12.07.2004 NRST 24.69
12 9 3 123 Azimkhan AZILKHANOV 07.02.2005 KRG 24.80
13 6 4 24 Islam ESENBEK 29.09.2005 KRG 24.96
14 6 5 13 Madi TOKENOV 06.06.2005 VKO 24.96
15 8 2 109 Timur ZHUKIN 04.04.2005 PVL 24.99
16 5 3 28 Ruslan SAIDAEV 30.01.2004 KST 25.02
17 3 4 22 Dmitryi DRUZHININ 27.03.2005 KRG 25.11
18 8 3 34 Rostislav BERESNEV 26.03.2005 KRG 25.16
19 4 3 72 Kanagat MANASH 17.11.2006 VKO 25.21
20 1 3 16 Mukhammadsaid MAKHMUD 24.11.2004 ZHBL 25.23
21 9 2 107 Evgeniy OLEINIK 30.05.2005 PVL 25.36
22 6 3 44 Murat OZBEKOV 07.01.2005 ALM 25.41
23 2 2 41 Maksim KONDRATYEV 08.03.2004 SHMK 25.45
24 2 3 106 Daniel ASMAN 01.06.2004 PVL 25.52
25 4 2 89 Artem MALINOVSKY 21.02.2005 KRG 25.83
26 9 4 42 Nikita VITOV 19.05.2005 SHMK 25.83
27 6 2 35 Samir KASKIRBAY 26.12.2005 PVL 25.93
28 3 1 29 Fedor POGOROV 22.02.2005 KST 26.02
29 1 1 107 Yaroslav FATIHOV 01.01.2006 PVL 26.17
30 1 2 32 Sergei ZIYAYEV 08.08.2004 MNG 26.27
31 2 1 7 Yerasyl TOLEUHAN 02.06.2005 ALO 26.50
32 7 3 90 Georgiy LI 12.12.2005 KRG 26.50
33 4 1 91 Vladimir BERNYAN 05.04.2005 KZL 26.53
34 7 1 14 Yerasyl MURZAMUKHAMBETOV 19.09.2005 VKO 26.81
35 7 2 34 Sergey URCHUKOV 14.05.2005 PVL 26.85
36 5 1 93 Didar ABILAZIM 16.11.2005 KZL 27.08
37 6 1 92 Nikita SERGIENKO 05.12.2005 KZL 27.28
38 5 2 32 Danil EVSTIGNEEV 19.06.2004 MNG 27.76
39 8 1 74 Amir SHAMSUTDINOV 25.12.2006 VKO 28.45
40 9 1 75 Ruslan SUILEMENOV 27.04.2004 VKO 28.67
2 5 24 Danil SITNIKOV 13.01.2004 KRG DNS
4 5 128 Dubek DUMAN 01.01.2004 NRST DNS
5 5 71 Vladislav CHENYKAYEV 26.10.2005 VKO DNS
44 10 1 72 Danil SOKOLOV 13.01.2000 VKO 23.88
1 5 73 Andrey IGNATIKOV 28.05.2003 VKO DNS