National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: 5000 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 11 27 Rakymzhan KELMANOV 20.04.1998 KZL 15:21.97
2 1 12 44 Alexey GUSSAROV 18.02.1995 ALM 15:35.49
3 1 7 30 Aleksandr SAVGUROV 01.01.1980 KST 15:43.54
4 1 4 74 Nikita EVDOKIMOV 25.09.2002 VKO 15:58.05
5 1 6 45 Nurysbek SEKSEMBAY 12.05.1998 ALM 16:39.95
6 1 2 35 Dmitrii SHEGLOV 11.12.1999 PVL 16:48.54
7 1 1 43 Galimzhan BAIZHENOV 28.01.1999 ALM 17:01.55
8 1 9 8 Stanislav FILIPPOV 25.09.2001 ALO 17:48.54
9 1 5 62 Azamat ABDRAMAN 05.10.1994 ALO 18:26.55
1 3 4 Ислаm АБЫLХАНҰLЫ 01.01.2001 АКТ DNS
1 8 7 Danyar ORMANGALI 26.09.2001 ALO DNS
1 10 65 Aleksandr SYSSOEV 09.10.1985 ALO DNS

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 5000 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 11 27 Rakymzhan KELMANOV 20.04.1998 KZL 15:21.97
2 1 12 44 Alexey GUSSAROV 18.02.1995 ALM 15:35.49
3 1 7 30 Aleksandr SAVGUROV 01.01.1980 KST 15:43.54
4 1 4 74 Nikita EVDOKIMOV 25.09.2002 VKO 15:58.05
5 1 6 45 Nurysbek SEKSEMBAY 12.05.1998 ALM 16:39.95
6 1 2 35 Dmitrii SHEGLOV 11.12.1999 PVL 16:48.54
7 1 1 43 Galimzhan BAIZHENOV 28.01.1999 ALM 17:01.55
8 1 9 8 Stanislav FILIPPOV 25.09.2001 ALO 17:48.54
9 1 5 62 Azamat ABDRAMAN 05.10.1994 ALO 18:26.55
1 3 4 Ислаm АБЫLХАНҰLЫ 01.01.2001 АКТ DNS
1 8 7 Danyar ORMANGALI 26.09.2001 ALO DNS
1 10 65 Aleksandr SYSSOEV 09.10.1985 ALO DNS