National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: Relay 4х100 m

Back

Rank Lane BIB Athlete Region Results
1 0
22
Vladislav GRIGORYEV
KRG 41.64
2 0
40
Farruh SABIRZHANOV
SHMK 42.92
3 0
123
Almat TULEBAYEV
ALM 43.86
4 0
13
Viktor ZAKHAROV
VKO 44.14

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Relay 4х100 m
Time:

Rank Lane BIB Athlete Region Results
1 0
22
Vladislav GRIGORYEV
KRG 41.64
2 0
40
Farruh SABIRZHANOV
SHMK 42.92
3 0
123
Almat TULEBAYEV
ALM 43.86
4 0
13
Viktor ZAKHAROV
VKO 44.14