National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: Relay 4х400 m

Back

Rank Lane BIB Athlete Region Results
1 0
15
nikita PETYAKHIN
VKO 3:17.72
2 0
41
Dmitriy KOBLOV
SHMK 3:20.36
3 0
89
Vadim NASSINOV
KRG 3:28.98

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Relay 4х400 m
Time:

Rank Lane BIB Athlete Region Results
1 0
15
nikita PETYAKHIN
VKO 3:17.72
2 0
41
Dmitriy KOBLOV
SHMK 3:20.36
3 0
89
Vadim NASSINOV
KRG 3:28.98