National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: High Jump

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 15 Nadezhda DUBOVITSKAYA 12.03.1998 VKO 2.00
2 45 Kristina OVCHINNIKOVA 21.03.2001 ALM 1.96
3 75 Elizaveta MATVEEVA 09.12.2001 VKO 1.84
4 23 Yekaterina KUCHINA 11.11.2001 KRG 1.60
5 34 Aierke MAZHI 11.04.2002 PVL 1.50
6 192 Надия ДУСАНОВА 17.11.1987 UZB 1.88

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: High Jump
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 15 Nadezhda DUBOVITSKAYA 12.03.1998 VKO 2.00
2 45 Kristina OVCHINNIKOVA 21.03.2001 ALM 1.96
3 75 Elizaveta MATVEEVA 09.12.2001 VKO 1.84
4 23 Yekaterina KUCHINA 11.11.2001 KRG 1.60
5 34 Aierke MAZHI 11.04.2002 PVL 1.50
6 192 Надия ДУСАНОВА 17.11.1987 UZB 1.88