National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: Pole Vault

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 45 Sergey GRIGORYEV 23.06.1992 ALM 5.20
2 90 Danil POLYANSKIY 17.12.1991 KRG 5.00
3 124 Ivan KHRISTENKO 30.03.2001 ALM 4.80
4 44 Stanislav SOLOVYEV 07.01.2000 ALM 4.60
43 Nikita FILIPPOV 07.10.1991 ALM NM

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Pole Vault
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 45 Sergey GRIGORYEV 23.06.1992 ALM 5.20
2 90 Danil POLYANSKIY 17.12.1991 KRG 5.00
3 124 Ivan KHRISTENKO 30.03.2001 ALM 4.80
4 44 Stanislav SOLOVYEV 07.01.2000 ALM 4.60
43 Nikita FILIPPOV 07.10.1991 ALM NM