National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: Hammer Throw

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 46 Diana NUSUPBEKOVA 03.11.1995 NRST 62.15
2 74 Tatiana ROMANOVA 17.03.1992 VKO 37.40
3 73 Olga KHIZHNYAKOVA 27.02.1994 VKO 23.00

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Hammer Throw
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 46 Diana NUSUPBEKOVA 03.11.1995 NRST 62.15
2 74 Tatiana ROMANOVA 17.03.1992 VKO 37.40
3 73 Olga KHIZHNYAKOVA 27.02.1994 VKO 23.00