National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: Javelin Throw

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 14 Varvara NAZAROVA 02.07.1997 VKO 50.31
2 31 Assiya RABAYEVA 28.02.1991 MNG 35.76
3 31 Nadezhda BOGDANOVA 24.04.1994 MNG 35.10
4 32 Sabira MUSSINA 08.04.2002 MNG 22.27
5 13 Natalia SOKOLOVA 18.09.2004 VKO

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Javelin Throw
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 14 Varvara NAZAROVA 02.07.1997 VKO 50.31
2 31 Assiya RABAYEVA 28.02.1991 MNG 35.76
3 31 Nadezhda BOGDANOVA 24.04.1994 MNG 35.10
4 32 Sabira MUSSINA 08.04.2002 MNG 22.27
5 13 Natalia SOKOLOVA 18.09.2004 VKO