National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: 200 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 4 18 Svetlana GOLENDOVA 25.07.1993 ZHBL 24.59
2 2 4 14 Elina MIHINA 16.07.1994 VKO 24.61
3 1 5 23 Kristina KORYAGINA 28.10.1999 KRG 25.15
4 2 3 32 Arina MISHEEVA 02.01.2002 MNG 25.63
5 1 3 14 Ayym KAYSANOVA 19.03.2002 VKO 25.94
6 1 6 29 Iuliana OSIPOVA 27.02.2000 KST 26.26
7 1 7 97 Margarita KLIMENTEVA 09.11.2002 KST 26.51
8 1 8 9 Tatyana USHAKOVA 18.04.2004 ALO 26.82
9 2 8 45 Yelizaveta VOLKOVA 07.07.2002 ALM 27.20
10 2 2 23 Amina BEKENOVA 15.05.2003 KRG 27.23
11 2 7 34 Kristina ERMOLA 07.02.2005 PVL 27.36
12 1 2 44 Arina BICHURINA 23.06.2003 ALM 28.15
13 1 1 34 Nadejda SHCPAK 01.01.2004 PVL 30.12
2 5 35 Alexandra ZALYBOVSKAYA 27.09.2002 PVL DNS
2 1 65 Anastasya MEDUSHENKO 11.08.2004 ALO DNS
2 6 30 Violetta PLATITSYNA 23.01.2003 KST DNS

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 200 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 4 18 Svetlana GOLENDOVA 25.07.1993 ZHBL 24.59
2 2 4 14 Elina MIHINA 16.07.1994 VKO 24.61
3 1 5 23 Kristina KORYAGINA 28.10.1999 KRG 25.15
4 2 3 32 Arina MISHEEVA 02.01.2002 MNG 25.63
5 1 3 14 Ayym KAYSANOVA 19.03.2002 VKO 25.94
6 1 6 29 Iuliana OSIPOVA 27.02.2000 KST 26.26
7 1 7 97 Margarita KLIMENTEVA 09.11.2002 KST 26.51
8 1 8 9 Tatyana USHAKOVA 18.04.2004 ALO 26.82
9 2 8 45 Yelizaveta VOLKOVA 07.07.2002 ALM 27.20
10 2 2 23 Amina BEKENOVA 15.05.2003 KRG 27.23
11 2 7 34 Kristina ERMOLA 07.02.2005 PVL 27.36
12 1 2 44 Arina BICHURINA 23.06.2003 ALM 28.15
13 1 1 34 Nadejda SHCPAK 01.01.2004 PVL 30.12
2 5 35 Alexandra ZALYBOVSKAYA 27.09.2002 PVL DNS
2 1 65 Anastasya MEDUSHENKO 11.08.2004 ALO DNS
2 6 30 Violetta PLATITSYNA 23.01.2003 KST DNS