National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: 800 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 9 98 Ekaterina GRITSAI 03.01.2000 KST 2:11.16
2 1 8 99 Uliana PLEKHANOVA 02.12.2001 KST 2:12.01
3 1 7 55 Elvira TAKHAUOVA 02.02.1998 АКМ 2:13.50
4 1 3 7 Akbayan NURMAMET 01.05.2004 ALO 2:15.47
5 1 5 23 Ulbrikht NATALYA 08.04.2000 KRG 2:19.28
6 1 6 13 Regina MITROFANOVA 18.08.2001 VKO 2:19.95
7 1 2 36 Nelli KELLERT 27.08.2002 PVL 2:28.25
8 1 4 43 Yana BOBROVSKAYA 13.03.2000 ALM 2:28.91
9 1 1 8 Sanya KUDAYBERGEN 01.09.2005 ALO 2:29.58
1 10 28 Tatiana NEROZNAK 28.02.1989 KST DNS

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 800 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 9 98 Ekaterina GRITSAI 03.01.2000 KST 2:11.16
2 1 8 99 Uliana PLEKHANOVA 02.12.2001 KST 2:12.01
3 1 7 55 Elvira TAKHAUOVA 02.02.1998 АКМ 2:13.50
4 1 3 7 Akbayan NURMAMET 01.05.2004 ALO 2:15.47
5 1 5 23 Ulbrikht NATALYA 08.04.2000 KRG 2:19.28
6 1 6 13 Regina MITROFANOVA 18.08.2001 VKO 2:19.95
7 1 2 36 Nelli KELLERT 27.08.2002 PVL 2:28.25
8 1 4 43 Yana BOBROVSKAYA 13.03.2000 ALM 2:28.91
9 1 1 8 Sanya KUDAYBERGEN 01.09.2005 ALO 2:29.58
1 10 28 Tatiana NEROZNAK 28.02.1989 KST DNS