National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: 1500 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 11 44 Alexey GUSSAROV 18.02.1995 ALM 3:52.26
2 1 10 27 Rakymzhan KELMANOV 20.04.1998 KZL 3:53.30
3 1 9 42 Abdulaziz ABDUKAUYMOV 02.09.1997 SHMK 3:56.68
4 1 7 61 Nikolay PETROV 13.01.2001 ALO 3:57.80
5 1 6 43 Islam AMANGOS 11.01.1996 ALM 4.00.38
6 1 8 8 Aibol OMAR 05.05.2005 ALO 4:02.85
7 1 3 31 Бауржан РЕЙМБАЕВ 14.04.2001 MNG 4:13.34
8 1 4 45 Nurysbek SEKSEMBAY 12.05.1998 ALM 4:16.33
9 1 5 125 Maxim MZHELSKIY 11.05.1992 ALM 4:20.98
10 1 1 9 Yernar ZHUMAMURAT 02.05.2004 ALO 4:22.67
11 1 2 73 Zakhar ZAKHAROV 26.04.2001 VKO 4:27.31

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 1500 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 11 44 Alexey GUSSAROV 18.02.1995 ALM 3:52.26
2 1 10 27 Rakymzhan KELMANOV 20.04.1998 KZL 3:53.30
3 1 9 42 Abdulaziz ABDUKAUYMOV 02.09.1997 SHMK 3:56.68
4 1 7 61 Nikolay PETROV 13.01.2001 ALO 3:57.80
5 1 6 43 Islam AMANGOS 11.01.1996 ALM 4.00.38
6 1 8 8 Aibol OMAR 05.05.2005 ALO 4:02.85
7 1 3 31 Бауржан РЕЙМБАЕВ 14.04.2001 MNG 4:13.34
8 1 4 45 Nurysbek SEKSEMBAY 12.05.1998 ALM 4:16.33
9 1 5 125 Maxim MZHELSKIY 11.05.1992 ALM 4:20.98
10 1 1 9 Yernar ZHUMAMURAT 02.05.2004 ALO 4:22.67
11 1 2 73 Zakhar ZAKHAROV 26.04.2001 VKO 4:27.31