XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: High Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1245Barnokhon SAYFULLAEVA05.02.2005UZB1.70
292Yelizaveta MATVEEVA09.12.2001KAZ1.80
356Nadezhda DUBOVITSKAYA12.03.1998KAZ1.96
4246Nadiya DUSANOVA17.11.1987UZB1.80
551Kristina OVCHINNIKOVA21.03.2001KAZ1.92

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Women

Final protocol: High Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1245Barnokhon SAYFULLAEVA05.02.2005UZB1.70
292Yelizaveta MATVEEVA09.12.2001KAZ1.80
356Nadezhda DUBOVITSKAYA12.03.1998KAZ1.96
4246Nadiya DUSANOVA17.11.1987UZB1.80
551Kristina OVCHINNIKOVA21.03.2001KAZ1.92