XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: 100m

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
11712Vladislav NUREK14.01.2003KAZ11.56
21670Einar YESBOLATULY30.08.1988KAZ12.29
31587Vitaliy ZEMS29.03.1996KAZ10.57
41442Iliya MARAMYGIN22.11.1998KAZ11.38
513101Favoris MUZRAPOV15.11.1998TJK10.86
61248Ivan TOVCHENIK19.07.1999KAZ11.22
2823Andrey LAVRUSHENKO01.11.2001KAZDQ
2469Vladislav GRIGORYEV10.01.1997KAZDNF
92587Vitaliy ZEMS29.03.1996KAZ10.57
1027100Ildar AKHMADIEV01.03.2000TJK10.75
1123101Favoris MUZRAPOV15.11.1998TJK10.86
1222250Khabib SOKHIBNAZAROV17.04.1997UZB11.07

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: 100m
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
11712Vladislav NUREK14.01.2003KAZ11.56
21670Einar YESBOLATULY30.08.1988KAZ12.29
31587Vitaliy ZEMS29.03.1996KAZ10.57
41442Iliya MARAMYGIN22.11.1998KAZ11.38
513101Favoris MUZRAPOV15.11.1998TJK10.86
61248Ivan TOVCHENIK19.07.1999KAZ11.22
2823Andrey LAVRUSHENKO01.11.2001KAZDQ
2469Vladislav GRIGORYEV10.01.1997KAZDNF
92587Vitaliy ZEMS29.03.1996KAZ10.57
1027100Ildar AKHMADIEV01.03.2000TJK10.75
1123101Favoris MUZRAPOV15.11.1998TJK10.86
1222250Khabib SOKHIBNAZAROV17.04.1997UZB11.07