XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: Pole Vault

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
119Anastasiya ERMAKOVA25.06.2000KAZ4.00
291Yaroslava VISLOBOKOVA21.09.1999KAZ3.90
318Polina IVANOVA05.12.2002KAZ3.80

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Women

Final protocol: Pole Vault
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
119Anastasiya ERMAKOVA25.06.2000KAZ4.00
291Yaroslava VISLOBOKOVA21.09.1999KAZ3.90
318Polina IVANOVA05.12.2002KAZ3.80