XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: Shot Put

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1228Yulianna SHUKINA17.09.2005UZB10.42
49Karina VASILYEVA19.01.2004KAZDNS
355Nadezhda BARBANOVA22.05.1991KAZ14.82
417Alina VORONTSOVA26.03.2003KAZ11.32

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Women

Final protocol: Shot Put
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1228Yulianna SHUKINA17.09.2005UZB10.42
49Karina VASILYEVA19.01.2004KAZDNS
355Nadezhda BARBANOVA22.05.1991KAZ14.82
417Alina VORONTSOVA26.03.2003KAZ11.32