XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: Shot Put

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
171Ravil MANSURBAYEV07.11.1984KAZ12.53
2105Abdurauf MUSOEV16.02.1996TJK11.46
3119Shahin MEHRDELAN21.06.1995IRI20.27
224Doston RAJABOV24.03.1994UZBDNS

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: Shot Put
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
171Ravil MANSURBAYEV07.11.1984KAZ12.53
2105Abdurauf MUSOEV16.02.1996TJK11.46
3119Shahin MEHRDELAN21.06.1995IRI20.27
224Doston RAJABOV24.03.1994UZBDNS