XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: Discus Throw

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
227 Ivan MARKELOV 15.12.1993 UZB DNS
2 72 Yevgeniy LABUTOV 26.11.1984 KAZ 51.46
3 9 Aleksandr MAMONTOV 19.06.1996 KAZ 51.00
4 244 Rashidbek SODIQOV 13.08.2001 UZB 47.80

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Final protocol: Discus Throw
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
227 Ivan MARKELOV 15.12.1993 UZB DNS
2 72 Yevgeniy LABUTOV 26.11.1984 KAZ 51.46
3 9 Aleksandr MAMONTOV 19.06.1996 KAZ 51.00
4 244 Rashidbek SODIQOV 13.08.2001 UZB 47.80