XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: Discus Throw

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
227Ivan MARKELOV15.12.1993UZBDNS
2244Rashidbek SODIQOV13.08.2001UZB52.80
372Yevgeniy LABUTOV26.11.1984KAZ51.46
49Aleksandr MAMONTOV19.06.1996KAZ51.00

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: Discus Throw
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
227Ivan MARKELOV15.12.1993UZBDNS
2244Rashidbek SODIQOV13.08.2001UZB52.80
372Yevgeniy LABUTOV26.11.1984KAZ51.46
49Aleksandr MAMONTOV19.06.1996KAZ51.00