XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: Javelin Throw

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
225Ulugbek EGAMBERDIEV01.01.1995UZBDNS
297Yevgeniy SYASKOV19.08.1999KAZ54.75
313Alexandr LYSSENKO17.10.2002KAZ52.13

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: Javelin Throw
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
225Ulugbek EGAMBERDIEV01.01.1995UZBDNS
297Yevgeniy SYASKOV19.08.1999KAZ54.75
313Alexandr LYSSENKO17.10.2002KAZ52.13