XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: Triple Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
61Olga RYPAKOVA30.11.1984KAZDNS
2237Sharifa DARONOVA27.09.2006UZB13.01
321Anastassiya GLUKHAREVA11.09.2001KAZ12.62
481Tatyana OVCHINNIKOVA21.03.2001KAZ12.33

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Women

Final protocol: Triple Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
61Olga RYPAKOVA30.11.1984KAZDNS
2237Sharifa DARONOVA27.09.2006UZB13.01
321Anastassiya GLUKHAREVA11.09.2001KAZ12.62
481Tatyana OVCHINNIKOVA21.03.2001KAZ12.33