XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: Long Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
161Olga RYPAKOVA30.11.1984KAZ6.25
244Irina EKTOVA08.01.1987KAZ6.08
322Anastassiya RYPAKOVA21.09.2004KAZ6.08
4233Sayina KHOSHIMOVA04.09.2003UZB6.00
552Mariya OVCHINNIKOVA19.10.1998KAZ5.98
685Valerya BROMAT25.06.2004KAZ5.93

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Women

Final protocol: Long Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
161Olga RYPAKOVA30.11.1984KAZ6.25
244Irina EKTOVA08.01.1987KAZ6.08
322Anastassiya RYPAKOVA21.09.2004KAZ6.08
4233Sayina KHOSHIMOVA04.09.2003UZB6.00
552Mariya OVCHINNIKOVA19.10.1998KAZ5.98
685Valerya BROMAT25.06.2004KAZ5.93