XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: Long Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
63Petr MEDVEDEV15.07.2002KAZDNS
16Alexey RAKHMANOV29.04.2003KAZDNS
3100Ildar AKHMADIEV01.03.2000TJK7.46
4235Anvar ANVAROV22.10.2000UZB7.42
5234Javokhir NORIEV01.03.2001UZB7.30
666Rasul ISMATOV11.09.1999KAZ7.17
748Ivan TOVCHENIK19.07.1999KAZ6.74

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: Long Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
63Petr MEDVEDEV15.07.2002KAZDNS
16Alexey RAKHMANOV29.04.2003KAZDNS
3100Ildar AKHMADIEV01.03.2000TJK7.46
4235Anvar ANVAROV22.10.2000UZB7.42
5234Javokhir NORIEV01.03.2001UZB7.30
666Rasul ISMATOV11.09.1999KAZ7.17
748Ivan TOVCHENIK19.07.1999KAZ6.74