XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: 100mH

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
1145Aigerim SHYNAZBEKOVA01.07.1992KAZ14.27
215232Khurshida KHOLLIEVA26.11.2001UZB14.41
31325Anna DUBINA11.09.2000KAZ14.46

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Women

Final protocol: 100mH
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
1145Aigerim SHYNAZBEKOVA01.07.1992KAZ14.27
215232Khurshida KHOLLIEVA26.11.2001UZB14.41
31325Anna DUBINA11.09.2000KAZ14.46