XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: 400mH

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
16104Alisher PULOTOV06.01.1998TJKDNS
1783Timur KHUDAYBERGENOV26.09.2001KAZDQ
315122Mahdi PIRJAHAN23.09.1999IRI49.70
41390Vyacheslav ZEMS02.05.1998KAZ51.76
51435Dmitriy KOBLOV30.11.1992KAZ52.02
61829Daniil LITVINOV01.01.1980KAZ54.12
71210Aleksandr PUDOVINNIKOV16.11.1994KAZ54.40

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: 400mH
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
16104Alisher PULOTOV06.01.1998TJKDNS
1783Timur KHUDAYBERGENOV26.09.2001KAZDQ
315122Mahdi PIRJAHAN23.09.1999IRI49.70
41390Vyacheslav ZEMS02.05.1998KAZ51.76
51435Dmitriy KOBLOV30.11.1992KAZ52.02
61829Daniil LITVINOV01.01.1980KAZ54.12
71210Aleksandr PUDOVINNIKOV16.11.1994KAZ54.40