XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: 110 m H

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 4 33 David YEFREMOV 15.01.1991 KAZ 13.66
2 1 5 96 Yevgeniy PROKUDIN 22.09.2000 KAZ 13.84
3 1 3 133 Rayzam shah WAN SOFIAN 11.01.1988 MAS 14.18

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Final protocol: 110 m H
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 4 33 David YEFREMOV 15.01.1991 KAZ 13.66
2 1 5 96 Yevgeniy PROKUDIN 22.09.2000 KAZ 13.84
3 1 3 133 Rayzam shah WAN SOFIAN 11.01.1988 MAS 14.18