XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Summary: 110mH

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
11433David YEFREMOV15.01.1991KAZ13.66
21596Yevgeniy PROKUDIN22.09.2000KAZ13.84

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: 110mH
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
11433David YEFREMOV15.01.1991KAZ13.66
21596Yevgeniy PROKUDIN22.09.2000KAZ13.84