Cup of the Republic of Kazakhstan
26.06 - 27.06, 2 days
Almaty

Summary: 100 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 4 107 Olga SAFRONOVA 05.11.1991 PVL 11.38
2 1 5 14 Elina MIKHINA 16.07.1994 VKO 11.91
3 1 4 204 Ronell ROSIER 18.03.2000 admin 12.11
4 2 5 23 Rima KASHAFUTDINOVA 24.07.1995 KRG 12.27
5 1 3 123 Anastasiya TRIFONOVA 14.09.2001 ALM 12.47
6 1 6 45 Dariya GRIDASSOVA 08.01.2004 ALM 12.83
7 2 3 71 Aiym KAISANOVA 19.03.2002 VKO 12.90
8 2 6 9 Tatyana USHAKOVA 18.04.2004 ALO 13.16
9 1 7 122 Arina BICHURINA 23.06.2003 ALM 13.49

Cup of the Republic of Kazakhstan

26.06 - 27.06, 2 days
Almaty

Final protocol: 100 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 4 107 Olga SAFRONOVA 05.11.1991 PVL 11.38
2 1 5 14 Elina MIKHINA 16.07.1994 VKO 11.91
3 1 4 204 Ronell ROSIER 18.03.2000 admin 12.11
4 2 5 23 Rima KASHAFUTDINOVA 24.07.1995 KRG 12.27
5 1 3 123 Anastasiya TRIFONOVA 14.09.2001 ALM 12.47
6 1 6 45 Dariya GRIDASSOVA 08.01.2004 ALM 12.83
7 2 3 71 Aiym KAISANOVA 19.03.2002 VKO 12.90
8 2 6 9 Tatyana USHAKOVA 18.04.2004 ALO 13.16
9 1 7 122 Arina BICHURINA 23.06.2003 ALM 13.49