National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: High Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
87Denis BATURIN13.03.2006KRGDNS
289Daryn TOKAY03.06.2006KRG1.75
315Ruslan SULEYMENOV27.04.2006Admin1.70
452Alisher SERIKBAEV28.02.2006AKM1.70
590Bogdan POLICHUK21.07.2006KRG1.65
624Ignat KOZEKA01.01.2007KRG1.60
7224Kirill PETENEV23.02.2006KRG1.60
854Egor VOEVODIN23.04.2006AKM1.55
989Temirlan ASKAROV08.06.2006KRG1.55
10242Semen BOCHANOV15.04.2007KRG1.55
11230Nikita YURYEV17.05.2007KRG1.50
12168Artem UVAROV16.05.2006KRG1.50
1324Sergey EVSTRATOV19.07.2007KRG1.50
1439Alexandr LIUBYH15.11.2006SKO1.45
1537Ilya ROTEGOV20.04.2006SKO1.45
16122Igor OVSEKOV29.01.2008ALM1.45
17227Dmitriy PROKOPENKO01.04.2008KRG1.40

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Men

Final protocol: High Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
87Denis BATURIN13.03.2006KRGDNS
289Daryn TOKAY03.06.2006KRG1.75
315Ruslan SULEYMENOV27.04.2006Admin1.70
452Alisher SERIKBAEV28.02.2006AKM1.70
590Bogdan POLICHUK21.07.2006KRG1.65
624Ignat KOZEKA01.01.2007KRG1.60
7224Kirill PETENEV23.02.2006KRG1.60
854Egor VOEVODIN23.04.2006AKM1.55
989Temirlan ASKAROV08.06.2006KRG1.55
10242Semen BOCHANOV15.04.2007KRG1.55
11230Nikita YURYEV17.05.2007KRG1.50
12168Artem UVAROV16.05.2006KRG1.50
1324Sergey EVSTRATOV19.07.2007KRG1.50
1439Alexandr LIUBYH15.11.2006SKO1.45
1537Ilya ROTEGOV20.04.2006SKO1.45
16122Igor OVSEKOV29.01.2008ALM1.45
17227Dmitriy PROKOPENKO01.04.2008KRG1.40