National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: Shot Put

Back

RankBIBATHLETEBornRegionResults
128Aruzhan BEKKALIEVA07.03.2006KST11.92
222Tatyana IVANISHKO22.06.2008KRG10.73
387Anastassiya YEVTEEVA23.03.2006KRG10.64
423Evgeniya SHULGINA20.09.2006KRG10.59
574Valeriya LOGINOVA25.02.2006Admin10.11
68Valeriya OMARGALIEVA17.01.2006ALO10.08
724Irina BANNIKOVA02.10.2007KRG9.64
873Arina MOZULYAKO07.03.2007Admin9.29
943Yekaterina SEREBRЕNNIKOVA19.11.2007ALM9.20
1050Elif SMORODINA10.01.2006TKO8.90
1124Viktoriya PETRUSHINA21.11.2006KRG8.78
1244Aliya BIBOSSYNOBA30.11.2006ALM8.24
1333Nafisa SHADKAM26.02.2006MNG8.05
1424Valeriya MARKOVA20.06.2008KRG7.86
1522Lyudmila ZHUKOVA15.05.2006KRG7.62
1645Kristina SHUSTOVA17.10.2006ALM7.19
23Makar VERTYANKIN22.05.2006KRGDNS

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: Shot Put
Time:

RankBIBATHLETEBornRegionResults
128Aruzhan BEKKALIEVA07.03.2006KST11.92
222Tatyana IVANISHKO22.06.2008KRG10.73
387Anastassiya YEVTEEVA23.03.2006KRG10.64
423Evgeniya SHULGINA20.09.2006KRG10.59
574Valeriya LOGINOVA25.02.2006Admin10.11
68Valeriya OMARGALIEVA17.01.2006ALO10.08
724Irina BANNIKOVA02.10.2007KRG9.64
873Arina MOZULYAKO07.03.2007Admin9.29
943Yekaterina SEREBRЕNNIKOVA19.11.2007ALM9.20
1050Elif SMORODINA10.01.2006TKO8.90
1124Viktoriya PETRUSHINA21.11.2006KRG8.78
1244Aliya BIBOSSYNOBA30.11.2006ALM8.24
1333Nafisa SHADKAM26.02.2006MNG8.05
1424Valeriya MARKOVA20.06.2008KRG7.86
1522Lyudmila ZHUKOVA15.05.2006KRG7.62
1645Kristina SHUSTOVA17.10.2006ALM7.19
23Makar VERTYANKIN22.05.2006KRGDNS