National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: Shot Put

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 7 Kirill TIHONOV 08.01.2007 ALO 14.10
2 24 Islamkhon ZHALOLOV 26.04.2006 KRG 13.73
3 28 Konstantin UTESHEV 08.02.2007 KST 12.34
4 14 Stanislav NESTERENKO 01.01.2006 VKO 11.91
5 15 Zharas NIYAZBEKOV 05.01.2006 VKO 11.79
6 25 Aliaidar MYRZAGAZIEV 17.07.2007 KZL 11.60
7 52 Leonid ISKAKOV 25.04.2006 KRG 11.27
8 23 Dmitriy SHVETS 05.05.2006 KRG 11.22
9 89 Rafael GEVEYLER 15.09.2006 KRG 10.58
10 32 Arsen ALIBEKOV 01.03.2008 MNG 10.43
11 23 Kirill TERENIN 27.06.2007 KRG 10.28
12 90 Mikhail KOTOV 09.09.2006 KRG 10.06
13 37 Richard BAGISOV 04.06.2006 KRG 9.72
14 37 Mikhail EMELYANENKO 14.06.2007 SKO 8.92
15 23 Adilet MARAT 03.05.2007 KRG 8.13

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: Shot Put
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 7 Kirill TIHONOV 08.01.2007 ALO 14.10
2 24 Islamkhon ZHALOLOV 26.04.2006 KRG 13.73
3 28 Konstantin UTESHEV 08.02.2007 KST 12.34
4 14 Stanislav NESTERENKO 01.01.2006 VKO 11.91
5 15 Zharas NIYAZBEKOV 05.01.2006 VKO 11.79
6 25 Aliaidar MYRZAGAZIEV 17.07.2007 KZL 11.60
7 52 Leonid ISKAKOV 25.04.2006 KRG 11.27
8 23 Dmitriy SHVETS 05.05.2006 KRG 11.22
9 89 Rafael GEVEYLER 15.09.2006 KRG 10.58
10 32 Arsen ALIBEKOV 01.03.2008 MNG 10.43
11 23 Kirill TERENIN 27.06.2007 KRG 10.28
12 90 Mikhail KOTOV 09.09.2006 KRG 10.06
13 37 Richard BAGISOV 04.06.2006 KRG 9.72
14 37 Mikhail EMELYANENKO 14.06.2007 SKO 8.92
15 23 Adilet MARAT 03.05.2007 KRG 8.13