National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: Shot Put

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
17Kirill TIHONOV08.01.2007ALO14.10
224Islamkhon ZHALOLOV26.04.2006KRG13.73
328Konstantin UTESHEV08.02.2007KST12.34
414Stanislav NESTERENKO01.01.2006Admin11.91
515Zharas NIYAZBEKOV05.01.2006Admin11.79
625Aliaidar MYRZAGAZIEV17.07.2007KZL11.60
752Leonid ISKAKOV25.04.2006KRG11.27
823Dmitriy SHVETS05.05.2006KRG11.22
989Rafael GEVEYLER15.09.2006KRG10.58
1032Arsen ALIBEKOV01.03.2008MNG10.43
1123Kirill TERENIN27.06.2007KRG10.28
1290Mikhail KOTOV09.09.2006KRG10.06
1337Richard BAGISOV04.06.2006KRG9.72
1437Mikhail EMELYANENKO14.06.2007SKO8.92
1523Adilet MARAT03.05.2007KRG8.13

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Men

Final protocol: Shot Put
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
17Kirill TIHONOV08.01.2007ALO14.10
224Islamkhon ZHALOLOV26.04.2006KRG13.73
328Konstantin UTESHEV08.02.2007KST12.34
414Stanislav NESTERENKO01.01.2006Admin11.91
515Zharas NIYAZBEKOV05.01.2006Admin11.79
625Aliaidar MYRZAGAZIEV17.07.2007KZL11.60
752Leonid ISKAKOV25.04.2006KRG11.27
823Dmitriy SHVETS05.05.2006KRG11.22
989Rafael GEVEYLER15.09.2006KRG10.58
1032Arsen ALIBEKOV01.03.2008MNG10.43
1123Kirill TERENIN27.06.2007KRG10.28
1290Mikhail KOTOV09.09.2006KRG10.06
1337Richard BAGISOV04.06.2006KRG9.72
1437Mikhail EMELYANENKO14.06.2007SKO8.92
1523Adilet MARAT03.05.2007KRG8.13