National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: Long Jump

Back

RankBIBATHLETEBornRegionResults
139Antonina CHERNYSHOVA16.04.2006SKO5.40
289Kamila NURGALIEVA11.01.2007KRG5.10
356Arina MALYUGINA23.02.2007KRG5.05
475Darya PAVLENKO28.08.2006Admin4.90
589Darya RYNDA18.11.2006KRG4.86
651Elizaveta YAKIMENKO02.04.2006AKM4.79
786Sofiya GASHENKO07.08.2007KRG4.64
886Anastassiya IVANJKINA22.11.2006KRG4.62
938Darya RYABOVA02.01.2007SKO4.53
1044Arina MARCHENKO27.04.2006ALM4.53
11125Viktoriya SENOKOSSOVA30.11.2008ALM4.45
1271Milana MIKHAYLOVA17.02.2008Admin4.44

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: Long Jump
Time:

RankBIBATHLETEBornRegionResults
139Antonina CHERNYSHOVA16.04.2006SKO5.40
289Kamila NURGALIEVA11.01.2007KRG5.10
356Arina MALYUGINA23.02.2007KRG5.05
475Darya PAVLENKO28.08.2006Admin4.90
589Darya RYNDA18.11.2006KRG4.86
651Elizaveta YAKIMENKO02.04.2006AKM4.79
786Sofiya GASHENKO07.08.2007KRG4.64
886Anastassiya IVANJKINA22.11.2006KRG4.62
938Darya RYABOVA02.01.2007SKO4.53
1044Arina MARCHENKO27.04.2006ALM4.53
11125Viktoriya SENOKOSSOVA30.11.2008ALM4.45
1271Milana MIKHAYLOVA17.02.2008Admin4.44