National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: 300mH

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
13539Anastasia KOLODA01.01.2006SKO46.99
23215Evelina RYABKOVA31.07.2008Admin47,54
33637Ekaterina KOLODA01.01.2006SKO47.69
43389Darya RYNDA18.11.2006KRG51.61
51372Kseniya NEDOBITKO03.05.2006Admin51.78
62475Darya PAVLENKO28.08.2006Admin51.79
73424Valeriya VOLKOVA22.12.2006KRG52.92
81236Tomiris MUSABAEVA24.10.2007PVL54.12
915121Yelizaveta MYASNIKOVA10.09.2007ALM55.17
1014106Milena TRUTOVA13.12.2007PVL56.15
1123125Lyubov KRAYNOVA02.05.2007KRG58.49
122622Tomiris SULEYMEN17.05.2006KRG59.72
132522Yana CHETVERTYKH05.10.2006KRG1:01.82

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: 300mH
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
13539Anastasia KOLODA01.01.2006SKO46.99
23215Evelina RYABKOVA31.07.2008Admin47,54
33637Ekaterina KOLODA01.01.2006SKO47.69
43389Darya RYNDA18.11.2006KRG51.61
51372Kseniya NEDOBITKO03.05.2006Admin51.78
62475Darya PAVLENKO28.08.2006Admin51.79
73424Valeriya VOLKOVA22.12.2006KRG52.92
81236Tomiris MUSABAEVA24.10.2007PVL54.12
915121Yelizaveta MYASNIKOVA10.09.2007ALM55.17
1014106Milena TRUTOVA13.12.2007PVL56.15
1123125Lyubov KRAYNOVA02.05.2007KRG58.49
122622Tomiris SULEYMEN17.05.2006KRG59.72
132522Yana CHETVERTYKH05.10.2006KRG1:01.82