National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: 1500mSC

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
11717Ramazan SHAIEV19.09.2008ZHBL4:54.87
21940Azizbek SAYDIGANIEV03.07.2006SHMK5:02.54
31190Kamil SALIHOV09.05.2007KRG5:04.62
41640Farhat KALDANBAY11.01.2006SHMK5:05.15
51223Oleg FILATOV04.03.2007KRG5:09.27
61822Aleksandr AKIMOV23.12.2006KRG5:12.85
71448Parasat KAIYRBEK12.07.2007AST5:13.90
815133Didar KOJAHMETOV27.09.2006TKO5:27.77
91325Syrim KYPSHAKBAY02.02.2007KZL5:50.32

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Men

Final protocol: 1500mSC
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
11717Ramazan SHAIEV19.09.2008ZHBL4:54.87
21940Azizbek SAYDIGANIEV03.07.2006SHMK5:02.54
31190Kamil SALIHOV09.05.2007KRG5:04.62
41640Farhat KALDANBAY11.01.2006SHMK5:05.15
51223Oleg FILATOV04.03.2007KRG5:09.27
61822Aleksandr AKIMOV23.12.2006KRG5:12.85
71448Parasat KAIYRBEK12.07.2007AST5:13.90
815133Didar KOJAHMETOV27.09.2006TKO5:27.77
91325Syrim KYPSHAKBAY02.02.2007KZL5:50.32